^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดหนังสั้นความยุติธรรม หัวข้อ “ร้อยเรื่องราวความยุติธรรม”

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท. หรือ Thai PBS) จัดการประกวดหนังสั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ร่วมแบ่งปันมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรม ผ่านการถ่ายทอดเป็นหนังสั้น

ประกวดจัดสวนถาดและสวนขนาดเล็ก

ประกวดจัดสวนถาดและสวนขนาดเล็ก ในงาน Mini Garden 2011@ CentralPlaza RAMA 3 กับไอเดียเก๋ๆ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 114,000 บาท

ประกวด Flash Animation ตามแนวคิด “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์”

ประกวด Flash Animation “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์”

MOTOR EXPO FLASH ANIMATION CONTEST 2011
อัศจรรย์แอนิเมชัน สร้างสรรค์ด้วยมือคุณ หัวข้อ “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์”

เชิญนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด Flash Animation ตามแนวคิด “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์” เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์งาน Motor Expo 2011 โดยผลงานจะต้องถูก สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนำเสนอตรงตามหัวข้อ

ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันภาษาฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันภาษาฯ สร้างการจดจำ กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บริการให้เป็นในทางทิศทางเดียวกันต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ประกวดภาพวาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2554 ปีที่ 111 ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก

กำหนดจัดการประกวดวาดภาพใน 4 ระดับ คือ
เยาวชนอายุไม่เกิน 12 18 25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป

ประกวด MC มีภูมิ "ภูมิใจในภูมิถิ่น"

ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล จึงได้ริเริ่ม กิจกรรม MC มีภูมิ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดความสามารถในการเป็นผู้ดำเนินรายการผ่านคลิปวิดีโอ ที่นำเสนอเรื่องราวที่น่ารู้ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว และภูมิ

Deadline: 
Fri, 2011-07-15 (All day)

ประกวดภาพถ่ายเรื่องเพศ24ชั่วโมง..hot hot

การประกวดภาพถ่าย “เรื่องเพศ 24 ชั่วโมง” เพศ ความสัมพันธ์ ความรัก สามารถสื่อสาร เข้าใจ และยอบรับกันได้หากเปิดใจรับฟังและไม่ตัดสินกัน

ประกวดตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี

เนื่องจากปี 2555 จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงการต่างประเทศจึง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทั้งเยาวชน นักเรียน นิสิต-นักศึกษาทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับก

ประกวดภาพถ่าย "ชัยนาทใส ๆ ใครก็อยากสัมผัส"

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย(photo contest) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ปี 2554 "ชัยนาทใส ๆ ใครก็อยากสัมผัส" ชิงรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 - 30 กรกฏาคม 2554

ประเภทรางวัล

  1. ภาพวิถิชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
  2. ภาพแหล่งท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Deadline: 
Sat, 2011-07-30 (All day)

ประกวดแบบวางแผนกิจกรรม และออกแบบทางสถาปัตยกรรม "ถนนเพลงไทย"

"ถนนเพลงไทย" เป็นชื่อที่มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งขึ้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง ถนนติวานนท์ 3 (ปัจจุบัน) ตั้งอยู่ในชุมชนซอยพิชยนันท์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมีชื่อประจำซอยย่อยเป็นชื่อเพลงไทย จำนวน 25 ซอย โดยครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้เลือกเพลงไทยที่มีชื่อและลักษณะเพลงอันเป็นมงคล เริ่มตั้งเป็นชื่อซอยจำนวน 23 ซอย ตามคำขอของนายตาล พิชยนันท์ เจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินนั้น ต่อมาอาจาย์ศิ

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.