^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดวาดภาพเยาวชน + ประกวดผลงานจิตรกรรม Horse Award & NAN MEE Fine Art Award

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญน้องๆ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพเยาวชน Horse Award และน้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Art Award โดยในป

Central bundid-noi YOUNG CREATIVE LOGO Design contest

สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกท่านมาร่วมออกไอเดียแชร์ความคิดสร้างสรรค์ ประกวดโลโก้สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย /Central bundid-noi YOUNG CREATIVE LOGO Design contest สำหรับเด็กๆให้เต็มไปด้วยความสุข และสนุกอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผู้เข้าประกวดส่งผลงาน ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สำนักงานใหญ่

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเพลง

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนมีจิตสำนึกต่อการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจากการดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตหรือการซื้อแผ่นผีซีดีเถื่อน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
• นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

รายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขัน

You Can Be A Star 2 ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

บริษัท โมโซไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการ YOU CAN BE A STAR ปีที่ 2 เฟ้นหา ศิลปิน นักออกแบบภาพศิลปะ ที่มีพรสวรรค์ให้กับ EPICASE ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชิญมาร่วมสนุกและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปะในชีวิตประจำวันอันแสนพิเศษของคุณ ร่วมกับโครงการ YOU CAN BE A STAR

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ผลงาน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย

กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์

ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ คนพิการ"

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ
Deadline: 
Tue, 2012-01-31 16:00

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation and Interactive Design เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Just Smile” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด “Upgrade Your Life : Just Smile” สามารถตีความหมายและนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต เป็นการแสดงศักยภาพด้านความค

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์

เชิญชวน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Logo Contest) ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อความหมายของการจัดงานให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ชิงรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2554

1. กติกาการประกวด

ประกวดการเขียนบทความ "ประสบการณ์และการรับรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า"

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดบทความ เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "ประสบการณ์และการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า" โดยกำหนดให้จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ประกวดภาพถ่าย “มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ ”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ยามาฮ่าซูซูกิ คาวาซากิ ในฐานะขององค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีเป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะทำให้ปัญหาอุบัติภัยทางถนนลดน้อยลงโดยเร็ว จึงจัดให้มีการประกวดภาพถ่

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.