^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

การประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

การประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 8 นาที ในหัวข้อ “โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม”

เนื้อหาเกี่ยวกับ

 • ผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม และญาติ ที่ยังไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
 • อาการบ่งชี้ของโรคสมองเสื่อม
 • การป้องกัน ดูแล รักษา
 • ผลกระทบต่อผู้ป่วย และญาติ/ผู้ดูแล

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ

  ศูนย์ AMTEC ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปประกวดออกแบบสื่อ

  ศูนย์ AMTEC ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปประกวดออกแบบสื่อ

  ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ( Animation & Multimedia Technology Center ) : ศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มุ่งสู่อุตสาหกรรมในการผลิตงานทางด้าน Animation & Multimedia ในเขตภาคใต้ เชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันออกแบบสื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ” ชิงทุนการศึกษากว่า 6,000 บาท

  การส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

   ประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 1

   赛大能言言语语汉美南

   โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีน และเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงาม และมีความหมายลึกซึ้ง อันเป็นการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนในเยาวชนและคนไทย โดยให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการท่องกลอน เล่านิทาน และร้องเพลงจีน เพื่อให้สามาร

   เชิญชวนประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ของบริษัทครีเอตุสคอร์ปอเรชั่น จำกัด

   บริษัทครีเอตุสคอร์เปอเรชั่น เป็นตัวแทน และจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินการธนาคาร ผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทางด้านการพิมพ์บาร์โค้ด และเครื่องอ่านบาร์โค้ด เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปออกแบบประกวดโลโก้ใหม่ของ บริษัทครีเอตุส เพื่อให้ดูทันสมัยและดูเป็นมืออาชีพในการทำงาน โดยมีรางวัลรวมมูลค่าถึง 40,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศเกียรต

   Deadline: 
   Tue, 2011-03-15 (All day)

   ประกวดตราเครื่องหมายเครือข่ายพลังงานทางเลือกภาคใต้

   ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนที่มีความสนใจ ส่งประกวดตราเครื่องหมายเครือข่ายพลังงานทางเลือกภาคใต้ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

   1. วัตถุประสงค์
   1.1 เพื่อออกแบบตราเครื่องหมายเครือข่ายพลังงานทางเลือกภาคใต้

   Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11

   โครงการ Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11

   อะโดบี ซิสเต็มส์ อิงค์ (Nasdaq: ADBE) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ Adobe® Design Achievement Awards (ADAA) ครั้งที่ 11 โดยครั้งนี้ขยายขอบเขตเข้าถึงถึง 15 ภาษาทั่วโลก และเพิ่มสาขาใหม่สำหรับคณะ และนักศึกษา โดยเปิดโอกาสใหกับ สาขาวิชากราฟิกดีไซน์, การถ่ายภาพ, ภาพประกอบ, แอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น, คอมพิวเตอร์อาร์ต จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเท

   ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์"

   ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์"

   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์" CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2011 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

   Deadline: 
   Mon, 2011-03-21 (All day)

   ประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ"

   สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกวดภาพถ่ายที่บอกถึง อำเภอทองผาภูมิ ภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพธรรมชาติ

   งานวันเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 9 มีนาคม 2554

   ประเภทของการประกวด
   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

   หัวข้อในการประกวด
   สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ

   ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน 40 ปีวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงาน “40 ปีวิทยาลัยครูสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทุกท่านร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. คุณสมบัติของผู้ส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

   2. ข้อความที่กำหนดในตราสัญลักษณ์

   ประกวดออกแบบหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

   องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 เมตร ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมการประกวดการออกแบบหอนาฬิกา

   Pages

   Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

   Members Online

   There is currently 1 user online.

   • mod