^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพถ่ายภาย สังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สังคมแห่งการเรียนรู้” สสค. ร่วมกับ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ (Shutterism.com) เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "สังคมแห่งการเรียนรู้" ชิงรางวัลเงินสดและของ รางวัลกว่า 60,000 บาทและเกียรติบัตร ภาพของท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จุดประกายความคิดสังคมแห่งการเรียนรู้* โดยแบ่งหมวดตามหัวข้อที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

 1. การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่/นอกห้องเรียน
Deadline: 
Sat, 2010-11-20 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ขอเชิญส่งประกวดภาพถ่าย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Human Dignity แสดงให้เห็นถึง คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพและปฏิบัติต่อกันเสมือนพี่น้อง

กรอบและหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

๑. หัวข้อการประกวด

“ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ “ “Human Dignity”

๒. ประเภทของภาพถ่าย

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) Drugswar

ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อการสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กับโครงการ "ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำเว็บไซต์ Drugswar.net"

หอแว่น Uniform Contest

หอแว่น Uniform Contest

หอแว่นเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ดีไซเนอร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประกวด หอแว่น Uniform Contest โครงการ ประกวดออกแบบชุดพนักงานหญิง บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ชิงรางวัล Gift voucher ใช้แทนเงินสด มูลค่ารวม 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้ประกวด
นักศึกษา ดีไซเนอร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ

กติกา

  ประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยคู่ฟ้า ศึกษาอุทยานแห่งชาติ

  ประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยคู่ฟ้า ศึกษาอุทยานแห่งชาติ

  โครงการเทิดพระเกียรติ เหลือง ฟา มหามงคล กิจกรรมประกวดภาพยนตรสั้น ตามรอยคูฟา ศึกษาอุทยานแหงชาติ โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  เปิดโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการประกวดภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติ

  Deadline: 
  Fri, 2010-11-19 (All day)

  ประกวดแต่งกายสไตล์ ฮาโลวีน ใน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า

  Halloween Fashion Contest by Chang @ CentralPlaza Pinklao การประกวดการแต่งกายสไตล์ ฮาโลวีน ใน วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า

  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไป และนิสิต นักศึกษา ( เดี่ยว/ทีม)

  เงื่อนไขการสมัคร

   ประกวดดนตรีเยาวชน Bangkok Music Award 2010

   การประกวดวงดนตรี และร้องเพลงเยาวชนกรุงเทพมหานคร

   Bangkok Music Award 2010 ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี และร้องเพลงเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2553

   กรอกใบสมัครส่งพร้อม Demo มาที่
   กองประกวด ตู้ ปณ.188 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวงดนตรี / ร้องเพลง"
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2553

   Deadline: 
   Fri, 2010-11-05 (All day)

   ประกวดประติมากรรมนก สวนสัตว์เชียงใหม่

   ประกวดประติมากรรมนก สวนสัตว์เชียงใหม่

   สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมกับความสวยงามของสวนชมนกนครพิงค์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่ง “ประติมากรรมนก” เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท และผลงานของท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสวนชมนกนครพิงค์ โดยการประกวดครั้งนี้ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ และต้องมีความเหมือนจริงที่สุด

   ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

   บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ในหัวข้อ

   “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ครั้งที่ 2 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

   รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท* พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
   รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท* พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

   Deadline: 
   Tue, 2010-11-30 (All day)

   โครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

   คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำโครงการสื่อสาธารณะเพื่อรณรงค์เรื่องฉลาดใช้ยาปฏิชีวินะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจถึงประเด็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล โดยเ

   Deadline: 
   Wed, 2010-11-10 (All day)

   Pages

   Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

   Members Online

   There are currently 0 users online.