^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ปลาสวยน้ำใจใส

ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 6-15 ปี ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ปลาสวยน้ำใจใส”

กติกาง่ายๆ เพียงแค่ น้องๆ วาดภาพปลาสวยงามประเภทใดก็ได้ ตามจินตนาการสร้างสรรค์บนกระดาษขนาด A4 (โดยประมาณ) ระบายสีแต่งแต้มภาพให้สวยงาม ระบุชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ด้านหลังภาพ

Singha Life Awards 2010

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย และแอคเซสเซอรี่ ในโครงการ Singha Life Awards 2010

Singha Life เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อายุไม่เกิน 27 ปี ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย และแอคเซสเซอรี่ ในโครงการ “Singha Life Awards 2010” เพื่อคว้าโอกาสโอกาสในการแสดงผลงานบน The Runway ของ Singha Life Award 2010 ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 400,000 บาท

- ผลงานออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการผลิตเป็นผลงานจริง ใน Young Collection แบรนด์ Singha Life

ประกวดออกแบบ Character โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปิดเวทีท้าคนกล้าคิด… ส่งผลงานประกวดออกแบบ Character โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Deadline: 
Thu, 2010-09-30 (All day)

สถานที่ท่องเที่ยว : คีย์เวิร์ด แข่งขันทำ SEO

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรม Search Engine Marketing แห่งประเทศไทยและ เว็บไซต์ Thaiseoboard.com มอบรางวัลสุดพิเศษสำหรับ บล็อกหรือเว็บไซต์ ที่สามารถใช้เทคนิคทำ SEO ได้อันดับสูงสุด

จุดประสงค์
เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการทำ SEO ในเชิงปฎิบัติจริง และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

การแข่งขัน

Deadline: 
Fri, 2010-10-15 (All day)

ประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 4

ประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 4" หัวข้อ "สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของสัตว์ทดลอง และนำความรู้นั้นมาจินตนาการ และแสดงออกทางศิลปะเป็นภาพวาดที่สวยงาม

ระเบียบการ

Deadline: 
Mon, 2010-09-06 (All day)

ประกวด Character โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรมทรัพย์สินฯ จัดประกวดคาแรคเตอร์ “โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์” หวังใช้เป็นสื่อปลุกคนไทยตื่นกระแส

Deadline: 
Thu, 2010-09-30 (All day)

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โปรตุเกส

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปรตุเกส ในปี 2554 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่มีกับประเทศตะวันตก กระทรวงการต่างประเทศจึงขอ เชิญชวนประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับ ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การส่งผลงานเข้าประกวด

ประกวดวาดภาพ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย

จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 4

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน มีความภาคภูมิใจในภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา สนุกกับการอ่านวรรณกรรมไทย แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดส

ประกวดภาพเล่าเรื่อง Daily News’ Design & Development "ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี"

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่จัดโครงการ DD&D (Daily News’ Design & Development) ภายใต้ชื่อว่า “ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี” เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แง่มุมการนำเสนอที่แปลกใหม่ โดยใช้ภาพถ่าย และข้อความบรรยายประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับของดีที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นใกล้ตัว และในหัวข้ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดไว้ แล้วนำภาพถ่ายและข้อความมาจัดวางในรูปแบบหน้าหนังสือพิ

Deadline: 
Sun, 2010-10-31 (All day)

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเยาวชนไทยให้รักความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวด เขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพ

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเยาวชนไทยให้รักความซื่อสัตย์สุจริต เชิญชวนน้องๆ ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด 5 ประเภท เขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์
www.lomhaijai.org
www.opp.go.th
www.oppy.opp.go.th

สถานที่ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน

บริษัท สื่อสากล จำกัด

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.