^ Back to Top

ประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”

เชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาผู้มีความสนใจด้านการผลิตผลงานสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับทุนการผลิต เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและรับรางวัลจากททท. ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ทั้งนี้จะต้องนำเสนอประเด็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดและวิถีปฏิบัติ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของททท. เป็นสารคดีสั้นสำหรับเผยแพร่โทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา รวมทีมให้ได้ทีมละไม่เกิน 4 คน
นักศึกษา 1 คน สามารถลงชื่อเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

หลักเกณฑ์การประกวด
รอบคัดเลือก

 • ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมโครงงาน (Proposal) ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง แนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
 • ผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ (จะแจ้ง กำหนดการภายหลัง) หลังจากนั้นทุกทีมจะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสารคดีสั้น ทีมละ 10,000 บาท เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต่อไป

รอบชิงชนะเลิศ
ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งผลงานสารคดีสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวม Title) ในรูปแบบ DVD Video ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และประกาศผลรางวัลต่อไป

คณะกรรมการ
คณะกรรมการการตัดสิน การประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ผลิตรายการสารคดี หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประกาศผล และมอบรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2554

รางวัลการประกวด

 • ทุนสนับสนุนการผลิตสารคดีสั้น จำนวน 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน
 • แพ็คเกจท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 รางวัล รวมมูลค่า 70,000 บาท
 • รางวัลประกวด 4 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ตามลำดับรางวัล ดังนี้
  - รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท
  - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด 50,000 บาท
  - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินสด 30,000 บาท
  - รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท (7 รางวัล )

เปิดรับผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

ประกาศผลรอบคัดเลือก 10 ทีม : วันที่ 15 สิงหาคม 2554
ผ่านทาง www.tourismthailand.org
www.ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่.com
และ Facebook : ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : จะแจ้งกำหนดการภายหลัง
การประกาศผลและมอบรางวัล : ภายในเดือนกันยายน 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ธนพนธ์ ภักดี
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht

Members Online

There are currently 0 users online.