^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นโรงหนังประชาชน ปีที่ 4

ทางกลุ่มแรงคิด ต้นกล้าประชาธิปไตย จัดโครงการประกวดหนังสั้นโรงหนังประชาชน ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ รวมถึงเกิดเครือข่ายของผู้ผลิตหนังสั้น ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ทั้งยังเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประชาธิปไตย ผ่านการผลิตสื่อหนังสั้นเพื่อสร้างค่านิยม และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยสามารถส่งได้ในนามบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็ปไซด์ www.rangkid.com/thaipeopletheater และ ส่งโครงเรื่องเพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึง 29 กรกฏาคม 2554
 3. ผู้ที่ส่งโครงเรื่องและผ่านการคัดเลือก จะได้สิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตการทำหนังสั้นแบบมืออาชีพ
 4. เมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงทำการผลิตหนังสั้น โดยมีกำหนดการส่งผลงานหนังสั้นมาที่ ศูนย์ประสานงานโครงการโรงหนังประชาชนฯ ภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2554
 5. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในรูปแบบ DV มีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 นาที และไม่เกิน 15 นาที และต้องเป็นหนังสั้นที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 6. ไม่จำกัดรูปแบบและสไตล์ในการผลิตหนังสั้น
 7. ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้ฉายในงานเทศกาลโรงหนังประชาชน ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 และเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆทั่วประเทศ

หมายเหตุ ทางคณะผู้จัดงาน ขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด เพื่อสิทธิในการทําข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่หรือดําเนินการ

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • เนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • วิธีการนำเสนอที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงประชาชนโดยทั่วไป
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิคและคุณภาพการถ่ายทำ

ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการโรงหนังประชาชนปีที่ 4
เปิดรับสมัครและเสนอโครงเรื่อง 14 กุมภาพันธ์ - 29 กรกฏาคม 2554
ประกาศผลโครงเรื่องที่ผ่านการคัดเลือก 1 สิงหาคม 2554
ประกาศผลการตัดสิน 14 ตุลาคม 2554

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • อันดับ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • อันดับ 5 เงินรางวัล 5,000 บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท

เครดิต : คุณ Seri Koa
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-10-14 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.