^ Back to Top

โครงการ Green Heart Project 2 "ชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว"

โครงการ Green Heart Project 2 "ชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) การส่งเสริมให้นักศึกษาท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และ การปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว ตามหลักแนวคิด “เที่ยวหัวใจใหม่…เมืองไทยยั่งยืน” ในปีที่ผ่านมาทาง ททท. ร่วมกับ www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ และนิตยสารการท่องเที่ยว GO Magazine ได้จัดโครงการ Green Heart “เยาวชนท่องเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” โดยประสบผล สำเร็จเป็นอย่างดี และในปีนี้ก็ได้จัดโครงการต่อเนื่อง โดยชื่อว่า Green Heart Project 2 “ชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก สร้างสรรค์ ด้วยกัน เข้าใจ และด้วยหัวใจ ตามหลักแนวคิด “เที่ยวหัวใจใหม่…เมืองไทยยั่งยืน”
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักชาติและรู้รักสามัคคี
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักศึกษาระดับมหาลัยวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • กลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมค่าย ชมรมด้านการท่องเที่ยว ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมรมจิตอาสา
 • กลุ่มที่นักศึกษาทั่วไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ใน Concept 4G

 • G1: Green Heart Contest ประกวดเขียนแผนโครงการ “ชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” โดยแนวคิด “เที่ยวหัวใจใหม่…เมืองไทยยั่งยืน” ชิงเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโครงการทุนละ 3,000 บาท จำนวน 28 ทุน 28 ทีม เพื่อนำลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่เสนอ
 • G2: Green Heart Camp คัดเลือกทีมที่ส่งแผนโครงการจากการประกวดในกิจกรรม G1 เข้าค่ายผู้นำเยาวชนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแผ่ต่อและบอกต่อ โดยกิจกรรมค่ายจะเน้นไปที่สร้างจิตสำนึก สร้างสรรค์ ด้วยกัน เข้าใจ และด้วยหัวใจ
 • G3: Green Heart Reality ทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกใน G1 และได้ร่วมเข้าค่ายใน G2 จะต้องส่งผลงานโครงการที่ทำเสร็จจากการส่งแผนโครงการเข้ามาประกวด เพื่อชิงถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากผู้ว่า ททท. และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก ททท.
 • G4: Green Heart Game สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ออนไลน์และ ตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว ที่สนุกและให้ควารู้ผ่านทาง facebook

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องโชว์ความสามารถกันหน่อยนะจ๊ะ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมค่าย ชมรมด้านการท่องเที่ยว ชมรมอนุรักษ์ ชมรมอาสา และ กลุ่มนักศึกษาทั่วไป
 • อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน โดยสมาชิกในทีมต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยเดียวกัน(ไม่จำกัดคณะ) หรือต่างมหาวิทยาลัยกันก็ได้

วิธีการสมัคร และส่งแผนโครงการ

 • Download ใบสมัครและตัวอย่างแบบฟอร์มแผนโครงการได้ที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแผนโครงการมาที่อีเมล์ TATgreenheart@gmail.com

กติกาการส่งเข้าแผนโครงการประกวด

 • ส่งแผนโครงการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว ในภาคตะวันออก ในหัวข้อ “ชวนเพื่อนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” (แผนการเดินทางจะต้องประกอบด้วย รูปแบบการเดินทาง กิจกรรมสร้างจิตสำนึก สร้างสรรค์ เข้าใจ ด้วยกัน ด้วยหัวใจใหม่ อนุรักษ์ และฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
 • แต่ละทีมที่เสนอแผนโครงการต้องมี facebook ของแต่ละทีมเพื่อเอาไว้ประชาสัมพันธ์โครงการ ชวนเพื่อนมาร่วมโครงการและเอาไว้อัพเดตกิจกรรมโครงการของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอัพเดตรูปภาพกิจกรรม อัพเดตคลิปวิดีโอกิจกรรม และรายละเอียดโครงการที่แต่ละทีมที่ได้จัดทำขึ้น
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 28 ทีมจะได้เข้าค่ายในกิจกรรม G2: Green Heart Camp และได้เงินทุนสนับสนุนโครงการมูลค่าทีมละ 3,000 บาท เพื่อนำเงินทุนสนับสนุนนั้นไปทำโครงการ และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ เพื่อนำผลงานที่เสร็จมาแข่งขันชิงถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากผู้ว่า ททท. ในกิจกรรม G3 : Green Heart Reality
 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากผู้ว่า ททท. 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเสิศ อันดับที่1 รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรผู้ว่า ททท. 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเสิศ อันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรผู้ว่า ททท. 8,000 บาท

ระยะเวลาในการสมัครและส่งแผนโครงการเข้าประกวด

 • เปิดรับสมัครทีมและส่งแผนโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2554
 • ประกาศผลคัดเลือกทีมส่งแผนโครงการวันที่ 10 เมษายน 2554 ทาง www.tatgreenheart.com
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกใน G1: Green Heart Contest ทั้ง 28 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรม G2: Green Heart Camp 3 วัน 2 คืน ช่วงเดือนพฤษภาคม สถานที่ติดตามจาก www.tatgreenheart.com
 • กำหนดส่งผลงานโครงการทีมที่ทำเสร็จ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31กรกฎาคม 2554
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ทาง www.tatgreenheart.com

หมายเหตุ :
ดูรายละเอียดได้ที่ www.tatgreenheart.com
ติดตามความเคลื่อนไหวทาง www.facebook.com/tatgreenheart
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Contest Type: 
Total Prize Money: 
33,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
No
Deadline: 
01 Jan 2011 (All day) to 31 Mar 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.