^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ บันทึกวันดีๆ กับ ดังกิ้นโดนัท

ดังกิ้น โดนัท จัดเทศกาลแห่งความสุข “แฮปปี้ เบอร์รี่ ทู ยู เฟสติวัล” ชวนคุณลิ้มรสความอร่อยใหม่เต็มรสเบอร์รี่ พร้อมร่วมถ่ายทอดความทรงจำดีๆ ระหว่างคุณกับดังกิ้น โดนัท ผ่านภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “วัน DD กับดังกิ้น โดนัท”
เพียงส่งประกวดภาพถ่าย ที่แสดงความประทับใจ หรือ ความผูกพันระหว่างคุณกับ กลุ่มเพื่อนที่มีต่อ ดังกิ้น โดนัท มาที่เว็บไซต์ www.gallerydd.net ตั้งแต่วันนี้ - 19 ตุลาคม ศกนี้ คุณอาจคว้าเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทจากดังกิ้น โดนัท

กำหนดการ ประกวดถ่ายภาพ
วันนี้ - 19 ตุลาคม ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดทางเว็บไซต์
26 ตุลาคม ประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบให้เหลือ 1,000 ภาพ
31 ตุลาคม ประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบให้เหลือ 100 ภาพ
7 พฤศจิกายน ประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบให้เหลือ 5 ภาพ
14 พฤศจิกายน เชิญผู้เข้ารอบทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเพื่อแข่งขันการอธิบายความรู้สึกของภาพที่สื่อ ถึงหัวข้อ “วัน DD กับดังกิ้น โดนัท”

ติดต่อ gallerydd2009@hotmail.com 02-694-2525

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Date of winner announcement: 
Sat, 2009-11-14 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
08 Oct 2009 10:00 to 19 Oct 2009 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.