^ Back to Top

ประกวดออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

ประกวดออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน

สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอเชิญนักศึกษาในเขตภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ในโครงการ “สานตำนานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน” ครั้งที่ ๕ (๒๕๕๘) ขึ้นในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

คุณสมับติ
นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือ

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๘๑๐๕๒ ต่อ ๔๐
  • มือถือ ๐๘๕-๙๐๐๙๐๙๐
  • www.banglang.org
  • www.facebook.com/banglang.sao

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. SiamRenovate art909

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
02 Jul 2015 10:00 to 09 Oct 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.