^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายเชิงข่าว ครั้งที่ 3 สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) และ ออนเอเชีย (OnAsia)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด - ช่างภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่สนใจ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของทางสมาคมฯ

คุณสมบัติรูปภาพ – รูปที่ส่งจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คณะกรรมการจะรับรูปการเข้าประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ภาพในเหตุการณ์ข่าว ภาพที่เกี่ยวกับข่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อหนึ่งท่าน
2. ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว – ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
3. ภาพชุด – ภาพชุดไม่เกิน 12 ภาพ ในหัวข้อเดียวกันถ่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ผู้ส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ชุดต่อหนึ่งท่าน
4. ภาพเกี่ยวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย - สามารถส่งประกวดได้ทั้งภาพเดี่ยวและภาพชุด จำกัด 5 ภาพเดี่ยว และ 3 ภาพชุด ต่อหนึ่งท่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเลือกภาพหนึ่งภาพเพื่อรับ รางวัลช่างภาพดีเด่นประจำปี จากภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดเพื่อแสดงถึงความประทับใจในผลงานของช่างภาพ ที่ส่งเข้าประกวด และช่างภาพจะได้รับรางวัลสูงสุดของการประกวด

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
ชั้นเพนท์เฮ้าส์ อาคารมณียาเซ็นเตอร์
เลขที่ 518/5 ถนน เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330

ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fccthai.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-652-0580-1 หรือ info@fccthai.com

รางวัลในการประกวดมีดังนี้
รางวัลช่างภาพประจำปี - เงินสด US$ 2,000
รางวัล อันดับหนึ่งในแต่ละประเภท – เงินสด US$ 250 และตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดเพื่อเดินทางในภูมิภาคเอเชียจากสายการ บินในเครือ Star Alliance
รางวัลอันดับสองและสามในแต่ละประเภท – บัตรที่พักโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวจากเครืออนันตรา รีสอร์ท, โรงแรมโอเรียลเต็ล โรงแรมเพนนินซูล่า หรือรางวัลอื่นๆ

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
25 Sep 2009 (All day) to 09 Oct 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.