^ Back to Top

ประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO Food Safety Society 2015

BETAGRO ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 ภายใต้แนวคิด “Food Safety Mission” ชิงทุนการศึกษา พร้อมทุนการศุกษามูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา
 • มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี
 • มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพดี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และ Social Network หรือสามารถสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบที่น่าสนใจ
 • ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย หรือถ่ายภาพในทางลามกอนาจาร
 • มีแนวคิดและใส่ใจในเรื่องอาหารปลอดภัย

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการเป็นนักศึกษา
 • แบบฟอร์มใบสมัคร

กติกาการสมัครและส่งผลงาน (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
1. สามารถรับใบสมัคร ยื่นใบสมัครและส่งผลงานได้ที่จุดจัดกิจกรรมโรดโชว์

 • 10 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 13 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 17 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 18 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 19 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยเขตรังสิต
 • 20 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 24 มีนาคม 2558               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 25 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 26 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 27 มีนาคม 2558               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 31 มีนาคม 2558               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2. สมัคร และส่งผลงานผ่านทาง www.facebook.com/betagrofoodsafetysociety หรืออีเมล์ bfss@betagro.com

ผลงานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 • บทความแสดงแนวความคิดในหัวข้อ “คุณอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัยในรูปแบบใด และทำไม” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือ
 • คลิปของคุณ พูดแสดงแนวความคิดในหัวข้อ “คุณอยากจะจัดกิจกรรมสื่อสารและรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัยในรูปแบบใด และทำไม” ความยาวไม่เกิน 1 นาที ชนิดไฟล์ mp4 หรือ WMV ขนาดไม่เกิน 10 MB และโพสต์ลิงค์ YouTube ส่งมา Inbox แฟนเพจของโครงการ
 • ในกรณีที่ สมัครที่จุดโรดโชว์ ตามวันเวลาที่กำหนด สามารถออดิชั่น บันทึกภาพการแนะนำตัว และเหตุผลแนวความคิด “คุณอยากจะจัดกิจกรรมสื่อสารและรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัยในรูปแบบใด และทำไม” ในกิจกรรมโรดโชว์ได้เลย

3. รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 หมดเขต วันที่ 3 เมษายน 2558 (ปิดรับเวลา 24.00 น.) 

ขั้นตอนการตัดสินและประกาศผล
1. รอบคัดเลือก (Audition)
คัดเหลือ 24 คน วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) หลักสี่ กรุงเทพฯ
2. ประกาศรายชื่อ 24 คน ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 

 • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ทาง www.facebook.com/betagrofoodsafetysociety และ www.betagro.com
 • 24 คนสุดท้าย ที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งผลการตัดสิน และร่วมปฐมนิเทศ

3. การแถลงข่าวเปิดตัว 24 คนสุดท้าย
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ
4. รอบชิงชนะเลิศ
ตัดสินและประกาศผล ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ลานชั้น 1 โซนบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
**วันเวลา สถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การร่วมกิจกรรม
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น BETAGRO Food Safety Society ทั้ง 24 คน (ชาย 12 หญิง 12) จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามที่กำหนด ดังนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพร่วมกับเครือเบทาโกร และวิทยากรมืออาชีพในด้านต่างๆ จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) หลักสี่ กรุงเทพฯ และ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี
2. แถลงข่าวเปิดตัว 24 คน ของโครงการฯ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ
3. การปฏิบัติภารกิจ ร่วมส่งต่อแนวความคิดอาหารปลอดภัยตามโจทย์ที่กำหนด เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยร่วมทำภารกิจการรณรงค์ในแนวคิดด้านอาหารปลอดภัยร่วม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 • กลุ่มเด็ก อายุประมาณ 10 – 13 ปี ณ โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
 • กลุ่มวัยรุ่น / คนรุ่นใหม่ บริเวณลานกิจกรรม สยามสแควร์/สยามเซ็นเตอร์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
 • กลุ่มคนรักการทำอาหาร ณ ลานกูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

*วันเวลา สถานที่การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 24 คน จะต้องร่วมกิจกรรมการตัดสินและประกาศผล ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานชั้น 1 โซนบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

รางวัลในโครงการ

 • ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 24 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท พร้อม Voucher ผลิตภัณฑ์ และร้านอาหารในเครือเบทาโกร นอกจากนี้ ยังจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในกรณีสนใจที่จะฝึกงานหรือเข้าทำงานในเครือ เบทาโกร      
 • รางวัลชนะเลิศ 1 (คะแนนสูงสุด ชาย 3 หญิง 3 คน) จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมทริปทัศนศึกษาด้านอาหารปลอดภัย ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 480,000 บาท
 • รางวัล Top Vote ชาย 1 คน หญิง 1 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา คนละ 15,000 บาท
 • รางวัลสื่อสารและการแสดงยอดเยี่ยม (Best Idea & Performance) 1 ทีม (6 คน) จะได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 30,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Total Prize Money: 
700,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Mar 2015 (All day) to 03 Apr 2015 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.