^ Back to Top

ประกวดออกแบบ SYS Student Design Contest 2014 “STEELABLE”

SYS Student Design Contest 2014

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ประกวดออกแบบ SYS Student Design Contest 2014 “STEELABLE” สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในการออกแบบ รวมถึงความเข้าใจในการใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย ทันสมัย โดยไม่จำกัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

เกณฑ์การประกวด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 - 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน H-Beam, Cut-Beam, Channel, Angel เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ

 • มีความสวยงาม แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสร้างเหล็ก
 • สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง

เกณฑ์การตัดสิน
1. การประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล็กในอาคาร
2. สร้างได้จริง
3. Innovation
4. ความสวยงาม

รายละเอียดการส่งผลงาน
1. Concept ในการนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
2. รูป Perspective อย่างน้อย 2 รูป
3. รูป Perspective ที่แสดงโครงสร้างเหล็กอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 รูป
4. แบบสถาปัตยกรรม

 • แบบสถาปัตยกรรมแบบแปลนพื้น / โครงสร้างหลังคา
 • รูปด้าน(Elevation), รูปตัด (Section) อย่างน้อย 1 รูป
 • รายละเอียดรอยต่อของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกับวัสดุในงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น กระจก ไม้ เป็นต้น (ถ้ามี)

5. รายละเอียด ในข้อ 1-4 ให้แสดงผลงานลงบนกระดาษขนาด A1(หน้าเดียว) พร้อมระบุ

 • “ชื่อผลงานที่ชัดเจน” ระบุที่ด้านหน้าของ plate
 • ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุที่ด้านหลังของ plate เท่านั้น
 • บันทึกลงใน CD (รูปแบบ File psd, jpg, ai หรือ dwg) กรณีเป็น jpg ให้มีความละเอียดเท่าขนาดจริง

6. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / นักศึกษา (ทุกคนในกลุ่ม)

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็น นิสิต/นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • สามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ได้มากกว่า 1 ผลงานแต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 • สามารถนำผลงานที่กำลังออกแบบอยู่ในปัจจุบันมาส่งเข้าประกวดได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธ์ของ SYS ที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้
 • SYS ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท SYS

ระยะเวลา

 • วันนี้ – 30 ตุลาคม 2557 : ลงทะเบียนการประกวดทาง www.syssteel.com
 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 : ส่งผลงาน (Plate A1)
 • ธันวาคม 2557 : ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • มกราคม 2558 : ประกาศผลและมอบรางวัล

สถานที่ส่งผลงาน
ติดต่อ คุณสุทธิสร
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น7
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 15,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัล Popular Vote 5,000 3,000 และ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • www.facebook.com/sysfanpage
 • โทร 02-586-2235 คุณสุทธิสร
Total Prize Money: 
125,000 Baht
Deadline: 
17 Oct 2014 10:00 to 30 Oct 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.