^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านสำเร็จรูป Modula House "Modula House Plan Design"

ประกวดออกแบบบ้านสำเร็จรูป Modula House

บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านสำเร็จรูป Modula House "Modula House Plan Design" ชิง รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท

โจทย์การประกวด
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยูพีวีซีหรือไวนิลแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) แห่งแรกในประเทศไทย ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบบ้านสำเร็จรูป ขนาด 3 x 6 เมตร ( 18 ตร.ม. ) เพื่อนำมาสร้างบ้าน / office เคลื่อนที่ โดยวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ยูพีวีซี ตรา ภูเขา (Thaiplastwood Co.,Ltd) ไม่น้อยว่า 70 % งบประมาณของวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านอยู่ที่ 250,000 - 330,000 บาท

วิธีการสมัคร
รอกข้อมูลแล้วส่งเอกสาร มาที่

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 • หมดเขตรับผลงาน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 30 มกราคม พ.ศ. 2558
 • ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1. บ้านใช้อยู่อาศัยได้จริง
2. งบประมาณที่กำหนด (อธิบายอย่างละเอียดสมบูรณ์)
3. ความสวยงาม

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
1. ผลิตภัณฑ์หลังคา Plast Roof

 • Plast Roof รุ่นน Classic Twin ( PR2 ) หน้ากว้าง 25 ซม. สีขาว นอกจากจะใช้ในการทำหลังคาแล้ว ยังสามารถใช้ในการทำผนังและฝ้าเพดานได้ด้วย
 • Smart Roof ( CRM ) หน้ากว้าง 1.13 เมตร มี 2 สี คือ สีขาวและโอ๊ค

2. ผลิตภัณฑ์ ฝ้าเพดาน / ผนัง Plas Ceil (PC)

 • ผลิตภัณฑ์ Plas Ceil ( PC ) หน้ากว้าง 14 ซม. ใช้ในการทำฝ้าเพดานและผนัง สีขาว

3. ผลิตภัณฑ์ แผ่นพื้น Plas Tex , Wood Tex

 • Plas Tex ( WH 10 ) แผ่นพื้นหน้ากว้าง 10 ซม. สีโอ๊ค ปูชิดใช้ 10 แผ่น / 1 ตร.ม. ปูเว้นร่อง ใช้ 9 แผ่น / 1 ตร.ม.
 • Wood Tex ( VF 20 ) แผ่นพื้นหน้ากว้าง 20 ซม. สีน้ำตาลใบจากลายไม้

4. ผลิตภัณฑ์ ไม้โครง/ไม้ระแนง

 • WH01 ลักษณะกลวง ขนาด 1" x 1"
 • WH02 ลักษณะกลวง ขนาด 1" x 2"
 • WT01 ลักษณะตัน ขนาด 1" x 1"
 • WT02 ลักษณะตัน ขนาด 1" x 2"

5. ผลิตภัณฑ์ แผ่นเรียบพลาสวู้ด Plastwood

 • รุ่น Mega Foam ( MF ) ชนิดแข็งมาก ความหนา 5, 10 และ 15 มม.
 • รุ่น Celuka ( CT ) ชนิดแข็งพิเศษ ความหนา 5, 10 และ 15 มม.

สามารถนำมาใช้เป็นผนัง ฝ้า และใช้ในการตกแต่งภายใน ทำเฟอร์นิเจอร์ และยังสามารถนำมาใช้ในการทำลายฉลุเพื่อใช้ในการตกแต่งให้สวยงามได้อีกด้วย

หมายเหตุ
ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัคร เพื่อขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และราคาสินค้า เพื่อนำมาคำนวณราคางบประมาณ โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ การส่งผลงานต้องระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และราคาวัสดุที่ใช้ในแบบ เช่น แบบที่ส่งประกวด ใช้แผ่นเรียบขนาด 15 มม. มาทำลายฉลุ ( CNC ) ผู้เข้าประกวดต้องระบุราคาแผ่นและราคาฉลุลายด้วย

สอบถามเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sarayut Burakham

Total Prize Money: 
90,000 Baht
Deadline: 
07 Oct 2014 10:00 to 28 Nov 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.