^ Back to Top

ประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse”

ประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse”

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศ

ข้อกำหนด

 • คุณเป็นสถาปนิก ได้รับมอบหมายให้ออกแบบคลังสินค้าหลังหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนของการเป็นคลังสินค้า แต่มีแนวคิดเรื่องการโดดเด่นทันสมัย คลังสินค้าหลังนี้อยู่ท่ามกลางคลังสินค้าหลังอื่นๆที่มีอยู่มากมายกลมกลืนกันหมด การมองหาคลังสินค้าที่น่าใช้บริการมากที่สุดเริ่มจากลักษณะภายนอกที่ดึงดูดเป็นสำคัญ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย
 • บริษัททำการขนส่งแห่งหนึ่งมีคลังสินค้าตั้งอยู่บนพื้นที่ใช้สอยมากถึง 32 ไร่ ด้านหน้าเป็นกำแพงอิฐสูงเมตรครึ่ง และแบ่งเป็นคลังสินค้าภายใน 16 หลัง ด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ และด้านหลังติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มองหาคลังสินค้าที่ใกล้กับย่านใจกลางเมือง สามารถขนส่งได้จากทั้งทางถนนและทางแม่น้ำ ผู้จัดการบริษัทต้องการเปิดตลาดลูกค้าแนวใหม่ ให้เป็นคลังสินค้าที่ดูทันสมัย ดูโดดเด่นและสะดุดตาต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นสถานที่ทำงานที่กระตุ้นและสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงาน เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสังคมแบบไทย มีเสน่ห์ดึงดูดดั่งมีเวทมนท์ด้วย

โจทย์การประกวดออกแบบลักษณะพื้นที่
คลังสินค้าหลังใหญ่ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางพื้นที่คลังสินค้าบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่มีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้มากที่สุด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านหน้า เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของบริษัท เป็นจุดสังเกตแรกสำหรับคนที่สัญจรผ่าน ลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้สนใจ เพราะเป็นอาคารสูงพ้นกำแพง ให้คุณลองค้นหาแนวคิดและนำเสนอในแบบของคุณ  

สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด

 • แผนผังหรือรูปที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ
 • ผังบริเวณ (มาตราส่วนตามความเหมาะสม)
 • แบบขยายงานออกแบบที่สำคัญ อย่างน้อย 3 รูป  นำเสนอเป็น Perspective หรือ Isometric
 • รูปทัศนียภาพภายนอกแสดงรูปทรงสถาปัตยกรรมและการวางผัง อย่างน้อย 3 รูป 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
1. ไม่จำกัดงบประมาณ พรรณไม้ วัสดุ และอุปกรณ์ของตกแต่งที่ใช้
2. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ 
3. ติดแบบลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A0 (84 x 118 ซม.) จำนวน 1 แผ่น หรือสามารถแบ่งชิ้นงานเป็นขนาด A1 (59 x 84 ซม.) จำนวน 2 แผ่นได้ (แบบประกวดที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจะไม่ได้รับพิจารณา) พร้อมระบุแนวคิดในการออกแบบ  รูปแบบการประดิษฐ์ พรรณไม้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง และงบประมาณที่ใช้
4. ผู้ส่งประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ E-Mail พร้อมวงเล็บว่า (ประกวดออกแบบคลังสินค้า) ลงบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงานทุกชิ้น
5. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษา (ผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มบุคคล) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน
6. ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อทำการเข้าดูสถานที่จริงได้ตามวันเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ณ บริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

กำหนดการ

 • หมดเขตรับแบบงาน : วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 (19.00 น.) ยึดตามไปรษณียากรเป็นสำคัญ 
 • วันตัดสินผลงาน
  • รอบคัดเลือก  :  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557
  • รอบชิงชนะเลิศ :  ผู้เข้ารอบ 10 ทีม นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลผู้เข้าชิงชนะเลิศ 3 ทีม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 
 • ตกแต่งสร้างสรรค์ผลงานจริงกับสถานที่จริงใน วันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2557 
 • ประกาศผลเป็นทางการ  :  วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทาง www.kwcthailand.com

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน  50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย  2 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สำหรับผู้ที่ได้เข้ารอบแต่ไม่ได้รับรางวัลมีเงินสนับสนุนทีมละ 1,000 บาท
รับรางวัล ที่บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด มหาชน วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

เกณฑ์การตัดสิน
กรรมการให้ความสำคัญกับการจัดองค์ประกอบที่ดูโดดเด่นเป็นอันดับแรกและให้คะแนนองค์ประกอบอื่น ๆ ลดหลั่นกันลงไป โดยพิจารณาความสวยงาม/ความคิดสร้างสรรค์/ความกลมกลืน/วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง/ความคุ้มค่าและเหมาะสมกับงบประมาณ

สถานที่ส่งผลงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 185 ถนนราษฎร์บูรณะ, แขวงบางปะกอก, เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ 10140

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด มหาชน
 • โทร. +662-4273374, +662-4270963 ต่อ 225
 • E-Mail : aimgene@gmail.com; arin.tan@kdc.co.th; thummaporn.nim@kdc.co.th 

หมายเหตุ

 • แบบประกวด (สำหรับการประกวดทุกประเภท) ที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Sep 2014 08:30 to 20 Oct 2014 19:00

Members Online

There are currently 0 users online.