^ Back to Top

ประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

ประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม”

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม” ชิงรางวัลเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 200,000 บาท สนับสนุนการทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม หรือยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

 • ข้อมูลและรายละเอียดสำหรับติดต่อของทีมผู้สมัคร
 • วัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
 • รายละเอียดของชมรมหรือทีม
 • ขอบเขตของโครงการและแผนการดำเนินงาน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่หรือชุมชนที่จะดำเนินโครงการ

2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่ทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์

 • ทางอีเมล์ : Thailand.ACECSR@acegroup.com  (ไฟล์ที่ส่งควรมีขนาดไม่เกิน : 5MB)
 • ทางไปรษณีย์ : เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม แผนกสื่อสารองค์กร 
  บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
  399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30
  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กติกาการร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป
 • โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่นำเสนอและได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม หรือ ยกระดับคุณภาพชีวิต เท่านั้น และต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสภาวะปัจจุบัน
 • เกณฑ์การตัดสินทีมที่ชนะรางวัลเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอเข้ามา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง ทั้งในด้านของงบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
 • ทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามโครงการที่ได้นำเสนอไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2557

​รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 สิงหาคม 2557
 • ประกาศผลทีมผู้ชนะกันยายน 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Veerawan Saejao

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
16 Aug 2014 10:00 to 30 Aug 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.