^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายสารคดี ประจำปี 2552 เปลี่ยนโลกได้ด้วยใจอาสา

"เรดบูล สปิริต และ นิตยสารสารคดี ขอเชิญ ประกวดภาพถ่าย" หัวข้อ เปลี่ยนโลกได้ด้วยใจอาสา ภาพถ่ายหนึ่งภาพมีพลังส่องสะท้อนให้เราได้ เห็นความงดงามสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดและความใฝ่ฝันให้เราอยากลงมือลงแรง เปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวให้ดียิ่งขึ้นนิตยสาร สารคดี ร่วมกับ เรดบูล สปิริต โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ทั้งมือสมัครเล่น และ มืออาชีพ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดี ประจำปี 2552 หัวข้อ "เปลี่ยนโลกได้ด้วยใจอาสา" เพื่อร่วมเป็นหนึ่งแรงบอกเล่าเรื่องราวดีๆ สนับสนุนให้คนในสังคมพร้อมแบ่งปันช่วยเหลือ สละแรงกายและแรงใจเพื่อผู้อื่นด้วยใจอาสา

หลักเกณฑ์
1. เป็นภาพถ่ายแนวสารคดีที่สื่อความหมายในหัวข้อ "เปลี่ยนโลกได้ด้วยใจอาสา" โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอาสารวมไปถึงการให้การช่วยเหลือและการแบ่งปันที่เกิดขึ้นในสังคม
2. เป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ใช้ฟิล์มหรือดิจิทัลก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพหรือตกแต่งภาพ
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องอัดขยายบนกระดาษขนาด 4x6 นิ้ว คณะกรรมการจะพิจารณาภาพจากผลที่ปรากฏบนภาพอัดขยายเท่านั้น
4. ที่ด้านหลังของทุกภาพ ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อภาพ, ชื่อ-สกุลผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
5. ภาพถ่ายทั้งหมดจะไม่ส่งคืน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรุณาเก็บฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
6. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน ถ้าผู้ส่งได้รับหลายรางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7. สิทธิ์ในภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะตกเป็นของโครงการ เรดบูล สปิริต
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม

เปิดรับภาพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รางวัล
* รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
* รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท
* รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท
* รางวัลชมเชย 10 รางวัล รับสิทธิ์เป็นสมาชิกนิตยสาร สารคดี 2 ปี
* (หมายเหตุ : เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์)

ส่งผลงานที่: ฝ่ายภาพ นิตยสาร สารคดี 28,30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”

ติดตามชมภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกได้ในนิตยสาร สารคดี และที่ www.sarakadee.com/photocontest หรือ www.redbullspirit.org

ประกาศผลการตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สอบถามรายละเอียดได้ที่นิตยสาร สารคดี โทร. 0-2281-6110 ต่อ 119

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
08 Oct 2009 (All day) to 31 Dec 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.