^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “SUPER SEAHORSE”

9th Underwater Photo Contest "Super Seahorse"

Thailand Dive Expo 2014 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “SUPER SEAHORSE” (9th Underwater Photo Contest "Super Seahorse") เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึก และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้แสดงฝีมือการถ่ายภาพ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางทะเล และสนับสนุนการท่องเที่ยวดำน้ำลึกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 3. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเลที่สวยงาม

ประเภทของการประกวด

 1. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง Compact Plus
 2. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR

ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพฟิล์ม สไลด์ ภาพสี หรือภาพจากกล้องดิจิตอล

ประเภทและรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
1. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง Compact Plus

 • รางวัลชนะเลิศ
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

2. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR

 • รางวัลชนะเลิศ
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล
  รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 5,000 บาท (ต่อ 1 รางวัล)

*** หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

กติกาเพิ่มเติม

 1. ประเภทของม้าน้ำ (Seahorse) ตามหัวข้อการประกวด หมายความถึงม้าน้ำทุกสายพันธุ์ รวมถึง SeaDragon, Pipe Horse และ สายพันธุ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง Compact Plus จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลในเชิงสร้างสรรค์ และ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์ทะเล ผ่านทางการใช้กล้อง “Compact” ซึ่งหมายรวมถึงกล้องประเภท Mirrorless, GoPro และ Smartphone
 3. ภาพถ่ายใต้ทะเลด้วยกล้อง DSLR จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากใต้ท้องทะเลในเชิงสร้างสรรค์ และ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของพืชพันธุ์และสัตว์ทะเล ผ่านทางกล้อง DSRL เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
    โทร: 02-203-4221-3 อีเมล: paphangkorn.aus@qsncc.com
    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: www.ThailandDiveExpo.com
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกลง CD และไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดที่สามารถพิมพ์ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว ได้ พร้อมพิมพ์ภาพใน ขนาด 8 x 12 นิ้ว พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ มีกรอบห่างจากภาพด้านซ้าย ขวาบน ด้านละ 1 นิ้ว ส่วนด้านล่างให้เว้นระยะ 3 นิ้ว เพื่อติดรายละเอียด ชื่อผู้เข้าประกวด ผลงาน และ แนวความคิดของภาพถ่าย (ใช้รูปแบบกรอบที่แนบไปพร้อมกับใบสมัคร)

4. ส่งใบสมัคร และภาพที่ต้องการส่งเข้าประกวดพร้อมตั้งชื่อภาพและอธิบายถึงความมหัศจรรย์หรือความประทับใจเกี่ยวกับ Seahorse โดยสามารถส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ/โครงการ มาที่
   กรรมการประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest 2014
    บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
    เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
    ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท.ม. 10110
5. ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2557 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
  เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทร: 02-203-4221-5 อีเมล: paphangkorn.aus@qsncc.com
 • Website: www.thailanddiveexpo.com
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
08 Feb 2014 10:00 to 25 Apr 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.