^ Back to Top

ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556

ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวม 1,000,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2556

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า
•  เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
•  เครื่องดนตรีสากล  ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
•  เครื่องดนตรีของโลก  เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

วิธีการสมัครและกติกาการประกวด
1.  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่
• ระดับประถมศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุไม่เกิน 25 ปี
2.  ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงส่งเข้าประกวดได้อย่างอิสระ
3.  ส่งใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี) พร้อมซีดีผลงาน (Audio CD) บรรเลงเพลงหรือร้องเพลง ความยาวระหว่าง 3-8 นาที จำนวน 1 เพลง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด (ความยาว 3-8 นาที)
4.  ซีดีผลงานที่ส่งประกวดสามารถมีผู้ช่วยเล่นประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
5.  ซีดีผลงาน 1 เเผ่นต่อ 1 เครื่องมือ และต่อ 1 เพลง ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี โดยสามารถ เลือกเล่นเครื่องดนตรีที่ถนัด ในวันประกวดไม่อนุญาตให้ดูโน้ตเพลง
6.  ค่าสมัคร (ต่อ 1 ประเภทเครื่องดนตรี ต่อ 1 เพลง) ระดับ ประถมศึกษา 200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท ระดับอุดมศึกษา 500 บาท โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 333-2-10822-1 และส่ง หลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยฯ
7.  กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องมีตราประทับ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
8.  ซีดีผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึง การบันทึกเสียงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
9.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้

กำหนดการประกวด
•  รอบคัดเลือก ส่งผลงานและใบสมัคร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2556 
สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com และ www.set.or.th
ส่งผลงานและเอกสารการสมัครที่ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2800-2525 ต่อ 146
•  ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 

รางวัลในการประกวด (ในแต่ละระดับมีเหรียญทอง 4 เหรียญและเหรียญเงิน 6 เหรียญ)
•  ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 12,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
•  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท
•  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
•  ระดับอุดมศีกษา
ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
เหรียญเงิน 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
* ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกวิชาดนตรีปฏิบัติและยกเว้นค่าหน่วยกิต เป็นระยะเวลา 1 ปี
•  รางวัลสำหรับครูผู้ฝึกสอน
ครูผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัล ผลงานละ 1,500 บาท
* กรณีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีครูผู้ฝึกสอนมากกว่า 1 ท่าน จะต้องเลือก ตัวแทนสำหรับรับรางวัลเพียง 1 ท่าน

สถานที่รับสมัคร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 0-2800-2525 ต่อ 147,149 โทรสาร 0-2800-2530

File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2013 10:00 to 30 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.