^ Back to Top

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย” (Creating the Weed Gardens)

การประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย” (Creating the Weed Gardens)

พรรณไม้ริมทางที่มักพบเห็นขึ้นเองตามธรรมชาติ หากอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม มักถูกเรียกว่า”วัชพืช” แต่หากขึ้นในตำแหน่งที่เหมาะสม ย่อมสร้างความสวยงามให้กับผู้พบเห็น อีกทั้งยังทนทานและดูแลง่าย เพียงควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมจากความงามที่ซ่อนตัวอยู่นั้น คงจะดีไม่น้อยหากสามารถคัดเลือกพรรณไม้เหล่านี้ในระดับความสูงต่างๆกัน มาจัดแต่งเป็นสวนสวย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวด

 1. ให้ผู้ออกแบบสมมติพื้นที่ให้เป็นสวนบริเวณใดบริเวณหนึ่งของบ้าน และกำหนดคอนเซ็ปต์ให้สอดรับกัน โดยใช้พืชพรรณที่พบเห็นจากข้างทาง รวมถึงวัชพืชต่างๆ นำมาแต่งสวน โดยระบุเหตุผลในการนำมาใช้ และคุณสมบัติของพืชพรรณแต่ละชนิด
 2. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ แต่ควรให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ 
 3. ออกแบบตกแต่งสวน ขนาด 2 x 3.50 ม โดยกำหนดให้ฉากหลังเป็นรูปตัวแอล (L) ด้านหลังสูง 2 เมตร และผนังด้านข้างด้านหนึ่งสูง 1.50 เมตร ซึ่งผนังทั้ง 2 ด้าน กำหนดให้ทึบหรือโปร่งก็ได้ตามแต่จินตนาการ **ทั้งนี้ผู้ประกวดจะต้องออกแบบและจัดสร้างฉากหลัง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดด้วย
 4. นำเสนอแปลนมาตราส่วน 1 : 10 จำนวน 1 รูป และรูปทัศนียภาพตามความเหมาะสมลงบนกระดาษ และติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A1 (59 x 84 ซ.ม.) จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุแนวคิด การใช้องค์ประกอบสวน พรรณไม้ และงบประมาณ (ไม่จำกัดงบ) ลงในแบบด้วย 
 5. แบบประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (หากมี e-mail โปรดระบุ) ลงบนกระดาษขนาด 10 x15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงาน 
 6. ผู้มีสิทธิส่งผลงาน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน

กำหนดการ หมดเขตรับแบบสวน : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ภายใน 18.00 น.

วันตัดสินผลงาน รอบคัดเลือก : ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ท่าน วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 รอบชิงชนะเลิศ : ผู้เข้ารอบ10 ท่าน ต้องเข้าจัดสวนจริง ณ ลานประกวด Garden Zone ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน. 2556 เพื่อแสดงผลงานตั้งแต่ วันที่ 2 –10 พฤศจิกายน 2556 ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2013” ** ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องดูแลสวนของตนเองให้สวยงาม ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ** ประกาศผลเป็นทางการ รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ : วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 และรางวัลชมเชย รางวัลมหาชน : วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 (ใช้วิธีเก็บคะแนนจากผู้ชมสวน ตั้งแต่วันที่ 2– 9 พฤศจิกายน 2556) รางวัล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย 8 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล เป็นเงิน 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร *** แบบสวนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ชิ้น จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดสวน รายละ 15,000 บาท (รวมค่าจัดทำฉากหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์และการตอบโจทย์ ““สร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย”
 2. ความสวยงามโดยรวม
 3. องค์ประกอบสวน และพรรณไม้
 4. ประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสม
 5. ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป
 6. ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริง การดูแลรักษา ตลอดจนแนวทางการควบคุมวัชพืชเหล่านี้

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2013 10:00 to 23 Aug 2013 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.