^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน

เทศบาลนครสงขลา ชวนทีม นักเรียน ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี (นับจนถึงวันสมัคร)
  2. ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นนักร้องหรือแดนเซอร์อาชีพ มีผลงานเป็นอัลบั้มเป็นของตนเอง หรือสังกัดค่ายเพลงค่ายเพลงใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นหลักเกณฑ์ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทีมละ 9 คน (นักร้องนำ 1 คน) การรายงานตัวให้ส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
  2. ใช้เพลงไทยลูกทุ่งจำนวน 2 เพลง (เพลงเร็ว 1 เพลง / เพลงช้า 1 เพลง) เพลงละไม่เกิน 10 นาที โดยใช้เสียงดนตรีจากแผ่นซีดี ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง และส่งเอกสารเนื้อเพลงให้คณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด

การรับมสัครและการประกวด

  • รับสมัคร 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2556 (รับจำนวน 30 ทีม) สมัครได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-7431-5570 ต่อ 138 หรือ โทรสาร 0-7431-5570
  • ประกวดทุกศุกร์ของสัปดาห์ เริ่มวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 May 2013 08:00 to 17 Jun 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.