^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Below 2 degrees

สมาคมภูมิสถาปัตยกรรม จัดโครงการประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ Below 2 degrees

สมาคมภูมิสถาปัตยกรรม ในฐานะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการร่วมหาทางออกกับที่จะทำอย่างไรต่อการ ช่วยลดอุณหภูมิโลกไม่เพิ่มขึ้น 2๐c ในอีก 10 ปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังการประชุม Climate Change ที่เมือง Copenhagen ประเทศ Denmark เมื่อเดือน ธันวาคม ปี 2552 ที่ผ่านมา ที่จะสามารถส่งผลที่ยิ่งใหญ่ต่อการดำรงรักษาสภาพแวดล้อมบนโลกใบนี้ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบ ภายใต้หัวข้อ "Below 2 degrees"

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้มีความสวยงามและยั่งยืน ตามแนวทางของ Green Creative โดยให้สอดคล้องกับความตั้งใจของแต่ละบุคคลที่จะช่วยกันบำรุงรักษาโลกใบนี้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและสวยงามตลอดไป
 • ผู้ที่มีสิทธ์ส่งผลงาน ได้แก่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (ผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มบุคคล) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้ เท่านั้น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน
 • ในการประกวดครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอแนวคิดของการผสมผสานแนวทางการ อนุรักษ์สภาพแวดล้อม กับการสร้าง Built-up Environment และงานศิลปะเข้าด้วยกัน ผ่านงานภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง หรืองานศิลปะการจัดวาง (Installation Art) โดยมุ่งหวังให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเอาแนวคิดต่างๆ มาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ใกล้ตัวสัมผัสได้ง่าย สร้างสรรค์ และขยายผลได้ในวงกว้าง
 • กำหนดให้จัดแสดงงานในพื้นที่ขนาด 3x3 เมตร โดยอาจมีการจัดทำฉากหลังได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน  หมดเขตรับแบบ วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2553 ภายใน 18.00 น.

  ส่งผลงานที่ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย อาคารสภาสถาปนิกฯ

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2553 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้ามาสร้างผลงานจริง และนำเข้าติดตั้งผลงาน ณ ลานจอดรถด้านหน้า CDC (Crystal Design Center) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม (ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 17 มี.ค. 2553 กำหนดวันผลงานแล้วเสร็จ

วันพฤหัสที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 2553 แสดงผลงาน ในงาน International Landscape Expo 2010” จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ

 • คุณปรีดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์ : Landscape Architect
 • รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ : Landscape Architect and Horticulturist
 • คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค : Architect and Designer
 • ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต : Architect, Designer and Environmentalist
 • คุณวิทย์ พิมพ์กาญจนพงษ์ : Artist

รางวัล และผู้ที่ผ่านการการคัดเลือกเข้ารอบ

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 4 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

แบบที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดรายละ 13,500 บาท (รวมค่าทำฉากหลัง)

สำหรับผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

โทร 02-369-3006

แฟกซ์ : 02-369-3007

E-mail : talalandscape@hotmail.com

Website : www.inter-landscapeexpo.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และข่าวสารการประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด คุณภัทธิรา บุรี / คุณอุทัยวรรณ ชูชื่น

โทรศัพท์ 0-2937-4518-9

แฟกซ์ 0-2937-4510

อีเมล์ : patthira@pr-one.com ; utaiwan@pr-one.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.