^ Back to Top

ประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 ประเภท Board Game หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

ประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 ประเภท Board Game หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 ประเภท Board Game หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาสื่อประเภท Board Game ที่เป็นผลงานจากเยาวชน เพื่อใช้ในโครงการห้องเรียนสีเขียว
 • เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนและบุคลากรด้านการศึกษารู้จักโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ มีทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
 • เพื่อฝึกทักษะกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อการเรียนรู้

คุณสมบัติของทีมของผู้ส่งผลงาน
ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวนสมาชิกในทีม 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานวันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • สมัครเข้าร่วม "บรรยายเทคนิคการจัดทำ Board Game" โดยวิทยากรจากสมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทยใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. รูปแบบ Online ที่โปรแกรม Microsoft team โดยสามารถรับชมได้ที่ QR Code และสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://gls.egat.co.th , YouTube : กฟผ. โครงการห้องเรียนสีเขียว Green Learning Room
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก (10 ทีม) วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ผ่านทาง Facebook : ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. Page
 • สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft team วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น.
 • การประกวด Board Game รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การตัดสินการประกวด Board Game

 • ผลงานที่ส่งมาไฟล์ต้องถูกต้องครบตามข้อกำหนด
 • เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)
  • การสื่อสารเนื้อหาตรงตามโจทย์ “สื่อสร้างสรรค์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดยมีความสอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ,การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (40 คะแนน) โดยแบ่งหัวข้อ ดังนี้
   • ความถูกต้องของเนื้อหา (20 คะแนน)
   • ความน่าสนใจของเนื้อหา (20 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน) โดยแบ่งหัวข้อ ดังนี้
   • ความน่าสนใจของกลไก สอดคล้องกับ theme ของเกม (10 คะแนน)
   • Board Game จะต้องมีความทันสมัย เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและไม่ซ้ำใคร (10 คะแนน)
  • วิธีการเล่น สามารถเล่นจบภายใน 45 นาที และไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น (10 คะแนน)
  • ความสนุกของเกมและคุณค่าของการเล่นซ้ำ โดยตัวเกมแสดงให้เห็นถึงความสนุกและสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกอยากเล่นซ้ำ (20 คะแนน)
  • การออกแบบศิลป์และอุปกรณ์ เมื่อเห็นกล่อง หรืออุปกรณ์ ให้ความรู้สึกน่าสนใจและดึงดูดให้เล่น (10 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 : ทุนการศึกษา (20,000 บ.) และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 : ทุนการศึกษา (16,000 บ.) และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 : ทุนการศึกษา (10,000 บ.) และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา (4,000 บ.) และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ ทีมที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัติเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
คุณภูมิชาย พงษ์ประภาพันธ์ 089-9513723

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Apr 2024 08:30 to 30 Jun 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.