^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีสากล "The Power Band 2024 Season 4"

ประกวดวงดนตรีสากล "The Power Band 2024 Season 4"

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และ 6 ค่ายเพลงดัง ได้แก่ Muzik Move, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, Smallroom และ XOXO Entertainment ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล "The Power Band 2024 Season 4" ภายใต้คอนเซปต์ "Let The Music Power Your World: เป็นได้สุด เป็นไปได้ ด้วยพลังแห่งดนตรี" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมโอกาสทองในการร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพและร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและวงดนตรี

 • ประกวดวงดนตรีสากล รุ่นมัธยมศึกษา (High School Class)
  • ต้องกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องเกิดตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป
  • สมาชิกของวงสามารถมาจากสถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันก็ได้
  • ต้องมีหลักฐานสถานะการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ไม่หมดอายุ และต้องมีผู้ลงนามรับรอง
  • ผู้ลงนามรับรองสถานะการศึกษาต้องมาจากสถาบันที่มีการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.), สถาบันเอกชน หรือ สถาบัน/โรงเรียนนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
  • สามารถเข้าประกวดในสังกัดอิสระ หรือสังกัดสถาบันการศึกษาใดก็ได้
   *(กรณีส่งในนามสถาบันสมาชิกต้องมาจากสถาบันเดียวกันเท่านั้น อาทิ จากโรงเรียนเดียวกัน หรือ สถาบัน/โรงเรียนนอกระบบเดียวกัน)
  • ไม่จำกัดสัญชาติ
  • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
  • ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน
  • ทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)
  • การประกวดวงดนตรีสากล รุ่นบุคคลทั่วไป (เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ)
  • หมายเหตุ
   • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณา เป็นรายกรณี
   • ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอทั้งหมดจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด
   • ผู้เข้าประกวดสามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละสถาบันได้ (ไม่บังคับ)
 • (Professional Class (Road to Artist))
  • ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
  • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
  • ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน
  • ทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)
  • หมายเหตุ
   • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี
   • ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอทั้งหมดจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • วันที่รับสมัครและประกวด
  • จังหวัดกรุงเทพ
   • เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2567
   • ประกาศผลรอบคลิปออดิชัน 13 พฤษภาคม 2567
   • รอบโซนนิ่งแสดงสด 25 พฤษภาคม 2567
  • จังหวัดขอนแก่น
   • เปิดรับสมัคร 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
   • ประกาศผลรอบคลิปออดิชัน 10 มิถุนายน 2567
   • รอบโซนนิ่งแสดงสด 22 มิถุนายน 2567
  • จังหวัดเชียงใหม่
   • เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567
   • ประกาศผลรอบคลิปออดิชัน 1 กรกฎาคม 2567
   • รอบโซนนิ่งแสดงสด 13 กรกฎาคม 2567
  • จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   • เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567
   • ประกาศผลรอบคลิปออดิชัน 23 กรกฎาคม 2567
   • รอบโซนนิ่งแสดงสด 3 สิงหาคม 2567
  • จังหวัดนครปฐม
   • เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567
   • ประกาศผลรอบคลิปออดิชัน 13 สิงหาคม 2567
   • รอบโซนนิ่งแสดงสด 24 สิงหาคม 2567
 • The Power Band Music Camp
  • 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ: โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ
  • Professional Class (Road to Artist) ประกวดวันที่ 19 กันยายน 2567
  • High School Class ประกวดวันที่ 20 กันยายน 2567

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวด (High School Class)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมทำเพลงและมิวสิควีดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัล Best Music Creative Award (1 รางวัล)  ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัล Outstanding Player (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลการประกวด Professional Class (Road to Artist)
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมทำเพลงและมิวสิควีดีโอ 1 เพลง กับ Muzik Move
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 80,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัล Best Composition Award (1 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัล Outstanding Player (2 รางวัล) ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • thepowerband.info@gmail.com
 • Tel. 028002525-30 #3109
 • www.facebook.com/thepowerband.mahidol
Total Prize Money: 
2,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Mar 2024 (All day) to 02 Aug 2024 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod