^ Back to Top

แข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจําปี 2567 "Triam Udom Business Club Case Competition 2024"

แข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจําปี 2567 "Triam Udom Business Club Case Competition 2024"

ชมรมเศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจําปี 2567 "Triam Udom Business Club Case Competition 2024" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา รวมถึงผลักดันให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป ซึ่งจะเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน ทั้งด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด (How to crack a case) การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ และการทำสื่อประกอบการนำเสนอ (How to make a presentation) ตลอดจนการนำเสนอ (How to pitch) ที่ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นผู้ที่อาศัยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 19 ปี นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัครหรือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ในปีการศึกษา 2566 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 (ปวช.) หรือเทียบเท่า เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) การศึกษาตามอัธยาศัย (Home School)
 • หมายเหตุ กรณีสำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ แผนธุรกิจ และการตลาดในระดับเบื้องต้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงธุรกิจมาก่อน
 • ทีมผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม ต้องประกอบด้วย สมาชิก จำนวน 3-4 คน โดยสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้อง มาจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเดียวกัน และสามารถคละชั้นปีได้
 • สมาชิก 1 คน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • สะดวกเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรอบตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่กำหนด

กติกาการแข่งขัน

 • เข้าแข่งขันต้องนำเสนอผลงานและเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยสามารถใช้คำภาษาอังกฤษในส่วนหัวข้อ คำทับศัพท์ หรือคำศัพท์เฉพาะเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และเมื่อส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังได้
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ระบุหรือใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือข้อความใด ๆ ที่บ่งบอกถึงโรงเรียนหรือสถาบันของตนในผลงานและการนำเสนอ
 • หากผู้เข้าแข่งขันนำสื่อประเภทภาพ เสียง หรือวิดีโอ อันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นใส่ประกอบในผลงาน เอกสาร หรือสไลด์ประกอบการนำเสนอ ผู้เข้าแข่งขันต้องใส่แหล่งอ้างอิงด้วยทุกครั้ง

กำหนดการกิจกรรม

 • 7-28 กุมภาพันธ์ 2567 : รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่าน Google Forms
 • 18 กุมภาพันธ์ 2567 : How to crack a case workshop
 • 1 มีนาคม 2567 : ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทาง E-Mail
 • 2 มีนาคม 2567 : How to make a presentation workshop และประกาศโจทย์
 • 2-9 มีนาคม 2567 : การแข่งขันรอบคัดเลือก
 • 23 มีนาคม 2567 : ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
 • 24 มีนาคม 2567 : How to pitch workshop
 • 31 มีนาคม 2567 : การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ (ออนไซต์)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: Triam Udom Business Club Case Competition
 • Instagram: @triambusiness.case
 • TikTok: @triambusiness.case
 • Line : @triambusiness.case

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ชมรมเศรษฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Contest Type: 
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Feb 2024 (All day) to 28 Feb 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.