^ Back to Top

KAO Idol Singing Contest 2012

KAO Idol Singing Contest 2012

KAO Idol Singing Contest 2012 ค้นหาหนุ่มเสียงหล่อ สาวเสียงสวย ประกวดร้องเพลงสุดฮิป ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ผู้ที่สมัครเป็นชายหรือหญิงอายุระหว่าง 15 - 22 ปี สมัครแล้วลง VDO ผ่าน Youtube

KAO Idal Singing Contest 2012

ขั้นตอนการสมัคร
หลักฐานการสมัคร

 1. Download ใบสมัครเว็บไซด์ http://www.fussyhome.com * หรือแบบฟอร์มใบสมัครที่บริษัทแนบไป * ถ่ายเอกสารได้ *
 2. รูปถ่ายผู้เข้าแข่งขัน คนละ 2 รูป เต็มตัว 1 รูป ครึ่งตัว 1 รูป
 3. บัตรประชาชน/หลังฐานอื่นที่แสดง ชื่อ และวันเดือนปีเกิด

กติกาการส่งผลงาน

 • ร้องเพลงใดก็ได้ของศิลปินที่ชื่นชอบ ในหัวข้อ เพลงไทยสากล เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง * การแสดงรวม 10 – 15 นาที
 • บันทึกเป็นวิดีโอลงแผ่น CD ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ K PLUS TWO 20/51 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
 • หรือจะอัพไฟล์วิดีโอลง YOUTUBE และแนบลิ้งค์มาที่ http://www.fussyhome.com วันส่งผลงานพร้อมใบสมัคร 1 - 30 กรกฎาคม 2555

ทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท 5 รางวัล

* ทุกคนที่เข้ารอบ Final การประกวดจะได้รับ KAO Gift set

หลักเกณฑ์การประกวดขับร้อง KAO SINGING CONTEST
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 22ปี เมื่อนับถึงวันสมัคร
 • เป็นผู้มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยสากล (ตามแบบของนักร้องต้นฉบับที่เลือก)
 • ไม่เคยมีผลงานบันทึกเสียงด้านการขับร้องเพลง เพื่อการจำหน่ายมาก่อน
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีสัญญา หรือข้อผูกพันธ์ใด ๆ กับบริษัท จัดจำหน่ายหรือค่ายเพลง
 • เป็นผู้มีบุคลิกดี และอยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมกับงานด้านการร้องเพลง
 • มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียด ที่กรอกในใบสมัครจริงทุกประการ
 • ผู้สมัคร ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

หลักเกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน

 1. จังหวะการร้อง 20 คะแนน
 2. เสียงร้อง 20 คะแนน
 3. อารมณ์และเทคนิคการร้อง 20 คะแนน
 4. ความชัดเจนของภาษาและอักขระ 20 คะแนน
 5. การแต่งกาย 20 คะแนน

รวมคะแนน 100 คะแนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ JUNE K Plus Two
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
01 Jul 2012 10:00 to 30 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.