^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"

แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ

 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม (Engine) ในการพัฒนาเกม
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
 • มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 1 คน และ ไม่เกิน 3 คน (สามารถคละชั้นหรือคละโรงเรียนได้)

ขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน

 • กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยต้องเลือกโปรแกรม (Engine) ที่ใช้ในการพัฒนาเกม แบ่งเป็น 3 ประเภท
  • Unity
  • Unreal
  • Free Tools (เช่น Construct 3, Roblox ฯลฯ) พร้อมแนบตัวอย่างผลงานการพัฒนาเกม
 • คณะกรรมการ / อาจารย์ คัดเลือกโดยแยกประเภทโปรแกรม (Engine) ที่ใช้ในการพัฒนาเกม
 • ประกาศรายชื่อ และ ยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน (490 / ทีม) ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผล 17 ตุลาคม 2566
 • แข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2566

รางวัลการแข่งขัน

 • เงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท แบ่งออกเป็นเกมที่พัฒนาในแต่ละประเภท
 • ค่าลงทะเบียรวมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาหารว่างและอาหารกลางวัน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับ ประกาศนียบัตร (Certificate)

ติดต่อสอบถาม

 • Line Official : lin.ee/1vjx6XV
 • Inbox Facebook : www.facebook.com/CAMTOfficial
 • โทร : 053920299 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
File attachments: 
Deadline: 
26 Sep 2023 08:30 to 15 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.