^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023"

ประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023"

Gateway at Bangsue ร่วมกับ KPN, Major Cineplex, CES และ ASSET WORLD ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
 • สามารถรวมกลุ่มเป็นวงอิสระไม่จำกัด หรือ สังกัดสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
 • สถาบันการศึกษา สถานศึกษา กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดส่งวงดนตรีสมัครเข้าร่วมทำการประกวดกี่วงก็ได้ไม่จำกัดจำนวนทีม
 • นักดนตรีแต่ละคน สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้น

กติกาการประกวด

 • มีสมาชิกรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อตั้งเป็นวงดนตรี ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
 • วงดนตรีทุกวงต้องมีอุปกรณ์เครื่องเล่นดนตรี ไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น
 • ห้ามนำคอมพิวเตอร์หรือ AI มาใช้ประกอบในการประกวด
 • วงดนตรีทุกวงต้องใช้ตู้แอมป์เฉพาะที่ทางทีมงานจัดไว้ให้เท่านั้น
 • วงดนตรีทุกวงต้องนำเอ็ฟเฟ็กต์กีตาร์มาเอง
 • มีการจัดประกวดจำนวน 2 รอบ ได้แก่รอบคัดเลือกและรอบตัดสินชิงชนะเลิศ โดยใช้เวลาในรอบคัดเลือก วงละไม่เกิน 10 นาที และใช้เวลาในรอบชิงชนะเลิศ วงละไม่เกิน 15 นาที
 • เวลาในการเตรียมแต่ละวงไม่เกิน 2 นาที
 • การจับเวลาจะเริ่มตั้งแต่พิธีกรกลางส่งคิวให้กับวงที่เข้าประกวด
 • เพลงที่ใช้ในการประกวด
 • วันประกวด สมาชิกต้องครบตามที่สมัครทุกคน (เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยและอาจมีผลต่อการให้คะแนนจากกรรมการ)  
  • รอบคัดเลือก
   • เพลงไทยสากลหรือเพลงสากล ประเภทช้า 1 เพลง
   • เพลงไทยสากลหรือเพลงสากล ประเภทเร็ว 1 เพลง
   • รอบชิงชนะเลิศ
   • เพลงไทยสากลหรือเพลงสากล ประเภทช้า 1 เพลง
   • เพลงไทยสากลหรือเพลงสากล ประเภทเร็ว 1 เพลง
   • เพลงถนัด 1 เพลง

หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร

 • ขั้นตอนกรอกใบสมัคร ส่งทางอีเมลหรือพิมพ์ข้อมูลผ่าน google form (หากพิมพ์ข้อมูลใน google form ครบถ้วนแล้วไม่ต้องส่งใบสมัครซ้ำอีก)
 • สิ่งที่ต้องส่งเพิ่มเติมทางอีเมล gatewaybangsue.musicaward@gmail.com
  • ภาพถ่ายนักดนตรี (ภาพถ่ายหมู่ของทั้งวง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน (ทุกคนในวง)
  • รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ทุกคนในวง)

กำหนดการประกวดวงดนตรี

 • วันที่ 25 - 30 กันยายน 2566 เปิดรับสมัคร
 • วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566 คัดเลือก 15 วง เพื่อแข่งขันรอบแรก
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2566 แข่งขันประกวดวงดนตรีนักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือก GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023 ณ ศูนย์การค้า GATEWAY AT BANGSUE
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2566 แข่งขันประกวดวงดนตรีนักเรียนนักศึกษารอบตัดสิน และ MINI CONCERT GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023  ณ ศูนย์การค้า GATEWAY AT BANGSUE

เกณฑ์การตัดสินการประกวด (รวมคะแนน 100 คะแนน)

 • นักร้อง (น้ำเสียง อักขระควบกล้ำ จังหวะ อารมณ์และความสามารถในการแสดง) (30 คะแนน)
 • ความสมดุล กลมกลืนและความชัดเจนของเสียงดนตรี (25 คะแนน)
 • ความโดดเด่นของเครื่องดนตรี เทคนิคการเล่นและลีลาของผู้เล่น (25 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์และภาพรวมการแสดง (15 คะแนน)
 • การรักษาเวลา (5 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลที่ 4 และ 5 : เงินรางวัล ทีมละ 5,000 บาท  
 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
 • รางวัลหัก ณ ที่จ่าย 5% ใช้สำเนาบัตรประชาชนตัวแทนทีมในการรับเงิน

ติดต่อสอบถาม

 • Line official : https://lin.ee/iMcoJwi
 • หมายเลขโทรศัพท์  087-461-6996

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Gateway at Bangsue

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
25 Sep 2023 08:30 to 30 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.