^ Back to Top

ประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี 2566

ประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 3 - 6 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี 2566 ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 3 – 6 ปีบริบูรณ์
 • มีสุขภาพช่องปากและฟันดี

การรับสมัคร

 • กรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ทาง QR CODE
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมแนบรูปถ่ายและรูปถ่ายสูติบัตร (จํานวน 1 ใบ)
 • รับสมัครเพียง 100 คนแรก ที่ส่งใบสมัครเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 กันยายน 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดได้ที่ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
 • ประกวดวันที่ 11 ตุลาคม 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศหนูน้อยฟันสวย
  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา จํานวน 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล
  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 02-200-7649

File attachments: 
Deadline: 
08 Sep 2023 08:30 to 22 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.