^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 7 : Kidsai Thailand Season 7"

ประกวดความสามารถพิเศษ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 7 : Kidsai Thailand Season 7"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิปัญญาวุฒิ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 13-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษโครงการ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 7 : Kidsai Thailand Season 7" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

กติกาการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 13-18 ปี บริบูรณ์
 • ผู้สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โชว์การแสดงความสามารถพิเศษ (แบบไม่จํากัดประเภท)
 • โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการรณรงค์เยาวชนห่างไกลการพนัน
 • ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคลเท่านั้น
 • ผู้สมัครแนะนําตัวเองในคลิปวีดีโอก่อนที่จะทําการแสดงความสามารถพิเศษ
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบรูปถ่าย (เห็นหน้าชัด) ขนาดโปสการ์ด

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวให้ครบสมบูรณ์
 • แนบรูปถ่าย (เห็นหน้าชัด) ขนาดโปสการ์ด
 • ผู้สมัครส่งคลิปวีดีโอโชว์การแสดงความสามารถพิเศษของตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที ประกอบด้วย
  • แนะนำตัวเอง
  • บอกความฝันอันสูงสุดของคุณคืออะไร
  • แสดงความสามารถพิเศษของคุณ อาทิเช่น ร้องเพลง การแสดง เต้น ดนตรี  พิธีกร ฯลฯ
  • บอกวิธีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลการพนัน
   หมายเหตุ หากคลิปวิดีโอมีรายละเอียดไม่ครบทั้ง 4 ข้อนี้ จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และผู้สมัครต้องแสดงความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคลเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • 18 ส.ค. – 23 พ.ย. เปิดรับสมัครทางออนไลน์ Roadshow สัญจรโรงเรียน รับสมัคร 4 ภาค
 • 30 พ.ย. ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบ Online Audition
 • 18 ธ.ค. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • 15-17 ธ.ค. จัดกิจกรรม เข้าค่ายพัฒนาทักษะ ณ สวนนงนุช พัทยา
 • 1-17 ธ.ค เปิดโหวต Popular Vote

เกณฑ์การคัดเลือก

 • บุคลิกภาพ เอกลักษณ์ และสดใส มีพลัง 25 คะแนน
 • ทักษะ และความสามารถพิเศษ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ 25 คะแนน
 • ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติคุณ สายสะพาย เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่เกียรติคุณ สายสะพาย เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่เกียรติคุณ สายสะพาย เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มูลค่าทุนละ 300,000 บาท
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 ทุน
  • มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ทุน
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 ทุน
 • รางวัล Popular Vote สายสะพาย เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรักษ์ความเป็นไทย สายสะพาย เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-519-5559 ต่อ 12
 • www.facebook.com/kidsaithailand
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Aug 2023 08:30 to 23 Nov 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.