^ Back to Top

ประกวดออกแบบห้องครัว "Creative Kitchen Design Contest"

ประกวดออกแบบห้องครัว "Creative Kitchen Design Contest"

บริษัท ควิก เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องครัว "Creative Kitchen Design Contest" ภายใต้คอนเซปต์ "Sociable kitchen" ชิงแพคเกจทัวร์ Meet Danish Design in Denmark มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตนักศึกษา พร้อมคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเวทีให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในงานออกแบบ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการส่งผลงานเข้าประกวด
 • เป็นกิจกรรม CSR ของบริษัทฯด้านหนึ่งในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และ facebook
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีสถานะเป็นนิสิตนักศึษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดในช่วงเวลาจัดการประกวด

รูปแบบการประกวด
ออกแบบครัว Sociable kitchen ห้องครัวสังสรรค์สำหรับการใช้ชีวิตแนวใหม่ที่เน้นให้ครัวเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านในพื้นที่ขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร โดยประกอบด้วยส่วนของครัวและส่วนรับประทานอาหารในพื้นที่เดียวกัน โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ มีฟังก์ชั่งการใช้งานที่เหมาะสม ออกแบบตกแต่งห้องให้สวยงาม โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kvik ในการออกแบบ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับ catalogue ของ Kvik และสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่โชว์รูม Kvik ทุกสาขา หรือโทร 062-442-2245 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.kvik.co.th หรือ Line :@kvik

การคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

 • ระยะเวลาส่งผลงาน 11 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ผลงานสำหรับนำเสนอต่อกรรมการ ผ่านทาง facebook : kvikasia
 • นำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ที่โชว์รูม Kvik สาขาทองหล่อ
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 • ระบุแนวคิดในการออกแบบ แปลน รูปด้าน/รูปตัด ภาพ Perspective และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Kvik ที่เลือกใช้
 • ส่งเป็นไฟล์ PDF แสดงผลงาน ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับ Print บนกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง) 1 หน้า / 1 ผลงาน
 • ส่งผ่านทาง email : mkt@kvik.com และ โพสต์ผลงานผ่านทาง facebook ส่วนตัวของผู้เข้าประกวด พร้อมติด hashtag #KvikAsia #RealDanishKitchen #DanishDesign #ImportedKitchen #Kviksociablekitchen

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เดนมาร์ก พร้อมที่พัก 5 วัน 4 คืน และพาทัวร์เมืองต้นกำเนิดของ Kvik เพื่อสัมผัสการออกแบบสไตล์ Danish ที่แท้จริง พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote (แบบยอดนิยม) จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 10,000 บาท (มียอด กด Like ใน Facebook สูงสุด)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกรกช พรธนาชัย (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร. 062-442-2245
 • E-mail: mkt@kvik.com
 • Line: @kvik

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท ควิก เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 Jul 2023 08:30 to 11 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.