^ Back to Top

ประกวดตกแต่งรถ Yamaha Fino รับวาเลนไทน์ 2010

ประกวดตกแต่งรถ Yamaha Fino รับตรุษจีนแห่งความรัก วาเลนไทน์ 2010

ยามาฮ่าขอเชิญเข้าร่วมการประกวดตกแต่งรถ Yamaha Fino ให้หวานเกินใคร ภายใต้แนวความคิด My Love My Fino รับตรุษจีนแห่งความรัก วาเลนไทน์ 2010 ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมากมาย พร้อมกิจกรรมสุด COOL
หมดเขตรับสมัคร 12 ก.พ. 2553 ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด เวลา 10:00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ชั้น 1 หน้าร้าน X-trend Shop ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

Total Prize Money: 
10,000 Baht

Members Online

There are currently 0 users online.