^ Back to Top

ประกวด "โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups)"

ประกวด "โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups)"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวด "โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 4 (New Regional Startups)" ชิงทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่ารวม 350,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว
 • Startups
 • SMEs
 • ที่มีแนวคิดธุรกิจ และพร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 • รวมทีมกัน 2-5 คน/ทีม  

ไม่ว่าธุรกิจอยู่ในขั้นตอนใดก็สมัครได้

 • แนวคิดธุรกิจ
 • อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีการทดสอบกับลูกค้าแล้ว
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการวางจำหน่ายและมีลูกค้าแล้ว
 • กำลังขยายตลาด

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2566 สมัครได้ที่: https://forms.gle/8AtNZ5zt4ccWwkgp6
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วม Workshop วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทาง: www.facebook.com/psuseda

หลักสูตรเข้มข้น Worhshop พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง

 • Entrepreneurial & Innovation Mindset
 • Disruptive Business
 • Design Thinking
 • Value proposition
 • Business Model Canvas
 • Storytelling & Pitching Technique
 • Team Management
 • ขับเคลื่อนธุรกิจให้ถึงเป้าหมายด้วยการใช้ OKR
 • Branding & Product Design
 • Section Coaching กับโค้ชที่เก่งๆ แบบ private

โอกาสสุดพิเศษ
จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่ Incubation Program ภายใต้การบ่มเพาะวิสาหกิจ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิทธิประโยชน์

 • Worhshop พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง
 • รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 7 ทุน

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/psuseda
 • psuseda@gmail.com
 • 074-289351 , 092-1248348 คุณลักขณา วิยาสิงห์
 • Line ID: @pseda

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

Contest Type: 
Total Prize Money: 
350,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Mar 2023 08:30 to 20 Mar 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.