^ Back to Top

ประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 "Miss Thailand Friendly Design 2023"

ประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 "Miss Thailand Friendly Design 2023"

คณะผู้จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ขอเชิญสตรี ไม่จำกัดเพศสรีระ และสภาพร่างกาย สมัครเข้าร่วมการประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 "Miss Thailand Friendly Design 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นสตรี ไม่จำกัดเพศสรีระ และสภาพร่างกาย โดยไม่แยกหญิงแท้-หญิงเทียม หรือพิการ-ไม่พิการ ในการเข้าประกวด
 • มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • มีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทาง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีจิตอาสา และพร้อมทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯกำหนด ในระหว่างการคัดเลือก ทุกกิจกรรม
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีประวัติความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

กำหนดการ

 • 1-31 สิงหาคม 2565 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด
  • เปิดรับสมัครฟรี ผ่านระบบออนไลน์ กรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน
  • อัพโหลดรูปถ่ายครึ่งตัว และเต็มตัว อย่างละ 1 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • 25 กันยายน 2565 กำหนดส่งคลิปวิดีโอ หัวข้อ "อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) สำคัญไฉน?"
 • 1 ตุลาคม 2565  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 50 คน
 • 8 ตุลาคม 2565 กิจกรรมการประกวดรอบคัดเลือก ณ อาคาร สสส. ซอยงามดูพลี พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 • 15 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์อารยสถาปัตย์ร่วมกับกองประกวด
 • 1 ธันวาคม 2565 แถลงข่าว เปิดตัว 20 สาวงาม และการจัดงาน FD Expo 2022/2
 • 17 ธันวาคม 2565 รอบตัดสิน Miss Thailand Friendly Design 2023   

รางวัลการประกวด

 • รางวัล Miss Friendly Design Thailand 2023 เงินรางวัล 30,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ และสายสะพาย
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ และสายสะพาย
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ และสายสะพาย
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ และสายสะพาย
 • างวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ และสายสะพาย
 • รางวัล Miss Friendly Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
 • รางวัล Miss Friendly Personality (นางงามมิตรภาพ-จิตอาสา) เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage : www.facebook.com/fdexpo

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Mangpor Prisaya

Total Prize Money: 
180,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
22 Aug 2022 08:30 to 31 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.