^ Back to Top

แข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์ระดับเยาวชน "TYBC Thailand Youth Board Game Championship"

แข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์ระดับเยาวชน "TYBC Thailand Youth Board Game Championship"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ ร้านบอร์ดเกม More Than a Game Cafe, ลานละเล่น และ Kids on Board ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์ระดับเยาวชน "TYBC Thailand Youth Board Game Championship" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการแข่งขันบอร์ดเกมและจิ๊กซอว์สำหรับระดับเยาวชน (ระดับชั้นประถมและมัธยม) ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นำกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และ Executive Functions (EF) ให้กับเยาวชนของเรา

ประเภทการแข่งขัน

 • บอร์ดเกม ระดับประถมศึกษา
 • บอร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • บอร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จิ๊กซอว์ ประเภทเดี่ยว
 • จิ๊กซอว์ ประเภทคู่

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565
 • วันที่แข่ง: 26-27 พฤศจิกายน 2565
  • เวลา: 9.00-17.00 น.
  • สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

 • tybcofficial@gmail.com
 • FB: TYBCofficial (www.facebook.com/TYBCofficial)
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Jul 2022 08:30 to 31 Oct 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.