^ Back to Top

ประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒

ประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "เมตตา" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๑๖,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญความสำคัญของการมีเมตตา และการเจริญเมตตาจิต
 • เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน
เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

กติกาการส่งผลงาน

 • ผลงานประเภท เรื่องสั้น
 • ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
 • ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน
 • พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์
 • แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในหน้าแรกของผลงานอย่างครบถ้วน
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
 • เขียนผลงานด้วยตัวเอง และส่งได้เพียงผลงานเดียว
 • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

หมายเหตุโครงการ
การเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่มีการกรอกใบสมัคร หรือการสมัครเข้าร่วมก่อนส่งผลงานแต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดกับทางเราโดยเด็ดขาด การเข้าร่วมการประกวดมีรูปแบบเดียวคือการส่งผลงานมาทางอีเมลหรือเพจเฟสบุ๊คของทางเรา พร้อมแนบข้อมูลผู้เขียนในหน้าแรกของไฟล์ ตามที่แจ้งข้างต้นในเอกสารหัวข้อ "รายละเอียดการประกวด" เท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก โดยส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค "สถาบันธรรมวรรณศิลป์" อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศคำตัดสินไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
 • รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล dhammaliterary@gmail.com
 • เฟซบุ๊ค : สถาบันธรรมวรรณศิลป์
 • เว็บไซต์ www.dhammaliterary.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันธรรมวรรณศิลป์

Total Prize Money: 
16,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Jul 2022 (All day) to 31 Dec 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.