^ Back to Top

ประกวดโครงการ "Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้"

ประกวดโครงการ "Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้" ชิงทุนพัฒนาผลงาน พร้อมโอกาสเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจ
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้

หัวข้อที่เปิดรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งไอเดียของโครงการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือรณรงค์ในสังคมวงกว้าง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 หัวข้อ)

 1. Creative Playground : พื้นที่สุขภาพนิยม
  สังคมที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพอย่างยิ่งยวด มีความต้องการพื้นที่สาธารณะและสาธารณูปโภคที่รองรับความหลากหลายของคนเมือง คุณภาพอากาศที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมทั้งจิตสำนึกในเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการช่วยกันลดอุณหภูมิลงอันเนื่องมาจาก "ภาวะโลกรวน"
 2. Thailand’s Soft Power Remake : เวอร์ชั่นใหม่ของวัฒนธรรมไทย
  Soft Power คือการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่แฝงวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะและความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น เพลง ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ แอนิเมชั่น แฟชั่น อาหาร เกมส์ การท่องเที่ยว อีสปอร์ต เป็นต้น ส่วน remake คือการสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองให้ดีกว่าเดิม โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือความสำเร็จในอดีต ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในปัจจุบัน
 3. Technotopia : เมืองแห่งเทคโนโลยี
  ปัจจัยหลักที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดฉากทัศน์นี้คือ การพัฒนาของระบบอัตโนมัติทั้งหลาย ตลอดจน เทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Metaverse, NFT, AI, IoT (Internet of Things) หรือ Cryptocurrency ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานรองรับ การใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบไลฟ์สไตล์ในอนาคตจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
 4. Green SME– Design for community : ธุรกิจรักษ์โลก
  โมเดลธุรกิจรักษ์โลกสำหรับองค์กรขนาดเล็กและกลาง เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ และ ปัญหา climate change ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่หันมาสนใจเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประหยัดพลังงาน พลังงานสะอาด การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ refill store เป็นต้น

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล : pingsproject@gmail.com
 • www.facebook.com/pingsproject

 

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
10 Jun 2022 08:00 to 08 Jul 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.