^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "FMS SINGING CONTEST 2022"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันสอนร้องเพลง HARMONY ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง และไทยสากล "FMS SINGING CONTEST 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดเพศหรือสถานะ
 • ช่วงระหว่างการเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 17– 24 ปี รวมถึงกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • ผู้สมัครสามารถลงสมัครได้ 1 คน / 1 ประเภทเท่านั้น

รูปแบบและประเภทการแข่งขัน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การประกวดร้องเพลงในรอบคัดเลือก จะอยู่ในรูปแบบกำหนดส่งเป็นคลิปร้องเพลง โดยให้ผู้สมัครใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาต้นสังกัด พร้อมบันทึกการร้องเพลง 1 เพลง / ไฟล์ ส่งไฟล์มาผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้น ทางกรรมการจะนับจากคลิปแรกที่ส่งเข้ามาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครประเภทของการแข่งขันได้ 1 ประเภท / 1 เพลง เท่านั้น โดยประกอบด้วย

 • ประเภทเพลงลูกทุ่ง (ร้องสด / ไม่มีแบ็กกิ้งแทร็ก / ไม่มีเครื่องดนตรี)
 • ประเภทเพลงไทยสากล (ร้องสด / ไม่มีแบ็กกิ้งแทร็ก / ไม่มีเครื่องดนตรี)

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1  ฉบับ
 • คลิปการร้องเพลงตามประเภทที่เลือกสมัคร 1 ไฟล์

วิธีส่งผลงาน
ใบสมัครหลักฐานการสมัคร และไฟล์คลิปร้องเพลงประกวดทั้งหมด ไฟล์ MP4 บันทึกในรูปแบบ Zip ไฟล์ หรือฝากลิงค์ไฟล์โดยกำหนดชื่อ folder เป็นชื่อผู้ส่งเข้าประกวดแล้วส่งมาในช่องทาง E-Mail : fmssingingcontest2022@gmail.com

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงานประกวด 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 16 คลิป ช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2565
 • วัน Work Shop สำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 16 คนสุดท้าย
  • ผู้เข้ารอบประเภทเพลงไทยสากล จะแจ้งให้ทราบในกลุ่มปิดของผู้เข้าประกวดทั้งหมดอีกครั้ง
  • ผู้เข้ารอบประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง จะแจ้งให้ทราบในกลุ่มปิดของผู้เข้าประกวดทั้งหมดอีกครั้ง
 • วันแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ 20 เมษายน 2565
 • มอบรางวัล 20 เมษายน 2565

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเพลงไทยสากล
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล / ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล / ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล / ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
 • ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล / ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล / ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล / ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • m.me/FMSsingingcontest
 • www.facebook.com/FMSsingingcontest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pattaradej Songsiriworakul

File attachments: 
Deadline: 
10 Feb 2022 09:00 to 15 Mar 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.