^ Back to Top

แข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

แข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

Covestro ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021) ภายใต้หัวข้อ "Recharge to a Fully Circular Way เสริมพลังสู่เส้นทางการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 185,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถ และศักยภาพในการนำเสนอผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
 • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เยาวชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริงและก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรในอนาคต
 • เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการยกระดับการศึกษา พัฒนานักคิด และการตระหนักรู้ และลงมือทำเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทยในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเป็นทีมอย่างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (30 กันยายน 2564)

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษาที่เห็นรูปถ่ายชัดเจน จำนวน 1 ชุด/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน (ผ่านช่องทางออนไลน์)

กำหนดการ

 • 19 สิงหาคม 2564 Virtual Kick off & Exclusive Interview
 • 19 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 • 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณา และคัดเหลือ 6 ทีม
 • 6 ตุลาคม 2564 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.idc-thailand2021.com และแฟนเพจ Covestro Thailand
 • 16-17 ตุลาคม 2564 Idea camp สำหรับทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายส่งผลงานปรับแก้ไข สำหรับรอบ Final round
 • 11 พฤศจิกายน 2564 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกาศผลผู้ชนะ และพิธีการมอบรางวัล

วิธีกรสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.idc-thailand2021.com
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
 • อัพโหลดหลักฐานการสมัครและผลงานออกแบบที่จะส่งประกวด*
  • รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอข้อจำกัด (limitation) ที่มีผลต่อความต้องการการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car ในปัจจุบัน วิธีการแก้ไขข้อจำกัดหรือปัญหา (solution) โดยอธิบายถึงสิ่งประดิษฐ์ของเราว่าสามารถนำพลังงานสะอาดมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสีเขียว และอนาคตโลกที่ยั่งยืนได้อย่างไร
  • การนำเสนอการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานออกแบบ แนวคิดการออกแบบ EV charging station ที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง (design concept)
  • แบบร่าง Sketch ผลงาน พร้อมแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างครบถ้วน

หมายเหตุ
* ไฟล์ผลงานออกแบบจะต้องเป็นไฟล์ประเภท PDF และมีขนาดไม่เกิน 20 Mb
** ผลงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีภาพ เนื้อหา และข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
*** ผลงานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลและทุนสนับสนุน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 096-945-5341
 • อีเมล info.idc2021@gmail.com
Deadline: 
19 Aug 2021 09:00 to 30 Sep 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.