^ Back to Top

แข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021"

แข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021"

Shopee ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาให้นิสิต นักศึกษาไทย รวมถึงยกระดับทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีศักยภาwสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • เพื่อมอบประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • นิสิต นักศึกษาไทย และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2564 จากทุกสถาบันการศึกษา
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจาnต่างสถาบันและต่างสาขาวิชา
 • ผู้เข้าขันแข่งขันที่เป็นบุคคลเดี่ยวไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการแข่งขัน 1 มิ.ย. 2564 – 20 ก.ค. 2564
 • ระยะเวลาลงทะเบียนและส่งแผนธุรกิจ 1 มิ.ย. 2564 – 14 ก.ค. 2564

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัล 1 เงินสด 75,000 บาท โอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบที่ 3 ของการทดสอบคัดเลือกเข้าโครงการ Shopee Global Leader Program (GLP)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 45,000 บาท โอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท โอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/shopeecareers.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Partisar Poolthong / ช้อปปี้ (ประเทศไทย)

Contest Type: 
Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Jun 2021 09:00 to 20 Jul 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.