^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

กติกา

 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี
 • โปสเตอร์ที่ส่งเข้าประกวด เลือกสัตว์ป่าสงวนของไทยได้เพียง 1 ชนิดเท่านั้น
 • ภาพจะต้องแสดงลักษณะเด่น หรือลักษณะสำคัญของสัตว์ป่าสงวนชนิดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาwกราฟฟิค ภาพวาด หรือภาพถ่าย ผลงานของตนเองเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ข้อความประกอบ สื่อให้เห็นถึงความสำคัญ ความหายาก และมีเนื้อหาเพื่อรณรงค์ ให้เห็นถึงความสำคัญ ของสัตว์ป่าสงวนของไทยชนิดที่เลือก
 • โปสเตอร์ มีขนาด A1 และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 ppi

หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ เพื่อนำไปเผยแพร่

ระยะเวลาการประกวด

 • ส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 24:00 น.
  • ส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf มาที่ สมาคมอุทยานแห่งชาติ E-mail : thailandnpa@gmail.com
  • ระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่ง
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทาง Facebook : Wild race Inspire Runner

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • ทุกท่านที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จำนวน 5 ใบ (มูลค่า 1,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • FB : Wild race Inspire Runner
 • Line id : @inspirerunner
 • Tel : 098-945-6568
Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 May 2021 (All day) to 31 May 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.