^ Back to Top

ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021"

ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021" ชิงรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564

ประเภทการประกวด

 • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด
  • Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
  • Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม
  • Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 • รางวัลธรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม
  • Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม
  • Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
  • Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม
  • Best Retail Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
  • Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน •
  • Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
  • Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี
  • Franchise of The Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย
  • Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ
  • Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

ขั้นตอนการสมัคร
เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564
ส่งใบสมัครและเอกสารแนบกลับมาที่ Email : dbd.franchiseaward@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
02-5475953, 085-5353556, 082-9545965

Contest Type: 
Eligibility: 
Deadline: 
12 May 2021 09:00 to 10 Jun 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.