^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Joy’s New Friends Contest"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Joy’s New Friends Contest"

Joylada ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Joy’s New Friends Contest" ธีม "#JoysNewFriends : เพื่อนใหม่น้องจอย" ชิงรางวัลเม้าส์ปากกาจาก XP-Pen รวมมูลค่ากว่า 34,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบสติกเกอร์ 1 คาแร็กเตอร์ จำนวน 2 แอคชั่น ธีม ‘Joy’s New Friends เพื่อนใหม่น้องจอย’
 2. เพื่อนใหม่น้องจอยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มีความน่ารักสดใสเข้ากับน้องจอย
  • มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นนิยายแชท/นักเขียน/นักอ่าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิต)
  • สามารถมีข้อความตัวอักษรอยู่บนสติกเกอร์ที่ออกแบบได้ แต่ห้ามเป็นคำหยาบคายหรือสื่อไปในเชิงลบ
 3. ต้องมีคำว่า Joylada อยู่บนจุดใดจุดหนึ่งของผลงาน
 4. ใส่เครดิตของเจ้าของผลงานลงบนจุดใดจุดหนึ่งบนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้จำกัด 1 ผลงานเท่านั้น
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ ‘สร้างใหม่’ เท่านั้น ‘ไม่เคยใช้ในกิจกรรมอื่นๆ’ และ ‘ไม่เคยเผยแพร่’ ที่ใดมาก่อน
 7. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ แต่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดภาพ 300x400 PX และความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 PPI ส่งผลงานเป็นไฟล์สกุล .PNG (พื้นหลังใส) เท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองและออกแบบด้วยความคิดของตัวเองเท่านั้น ไม่คัดลอก หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
 9. ตลอดระยะเวลาการประกวด ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดยังคงเป็นของผู้เข้าร่วมประกวดซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างสมบูรณ์
 10. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
 11. คณะกรรมการจะคัดเลือกจากผลงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มนี้
 12. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่ทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการส่งผลงาน: 1 - 26 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลรางวัล: วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • Theme Points เกี่ยวข้องกับหัวข้อและเงื่อนไข 10 คะแนน
 • Creative Points มีความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 • Impressive Points สร้างความประทับใจให้คณะกรรมการ 10 คะแนน
 • Joy’s Points คะแนนพิเศษจากน้องจอย 5 คะแนน

หมายเหตุ

 • หากคณะกรรมการตรวจพบว่ามีการทุจริตในผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดของกิจกรรมนี้ทันที
 • กรณีที่ประกาศผลแล้วตรวจพบภายหลังว่ามีการทุจริต คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยึดรางวัลที่ผู้ทุจริตได้รับแล้วหรือจะได้รับคืนทั้งหมด (ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

ลิขสิทธิ์ผลงานประกวด

 • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมประกวดโดยสมบูรณ์
 • ผู้เข้าร่วมประกวดตกลงอนุญาตให้ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่ จัดทำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข และจัดจำหน่าย ในรูปแบบดิจิตอลคอนเท้นต์ (เนื้อหาที่ถูกแปลงออกมาในรูปแบบดิจิตอล และแสดงผลออกมาผ่านเครื่องมือสื่อสารใดก็ได้) แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดไม่สามารถอนุญาตให้สิทธิ์ดังกล่าวกับบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด ได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าประกวดตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • บริษัทอุ๊คบี ยู จำกัด จะได้รับสิทธิ์ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดต้องการนำผลงานไปเผยแพร่ จัดทำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข และจัดจำหน่าย ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำข้อเสนอของบริษัทที่มาติดต่อหรือที่ผู้เข้าร่วมประกวดทำเพื่อนำไปเสนอบริษัทอื่น มาสอบถามทางบริษัทอุ๊คบี ยู จำกัด ก่อน ภายในระยะเวลา 15 วัน

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ
  • เม้าส์ปากกาจาก XP-Pen รุ่น XP-Pen Artist 13.3 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 13,900 บาท)
  • เสื้อยืดสกรีนลายคาแร็กเตอร์ที่ผู้ชนะออกแบบ 1 ตัว 1 รางวัล (มูลค่า 300 บาท)
 • ผู้ชนะอับดับ 2 - 5 จะได้รับ
  • เม้าส์ปากกาจาก XP-Pen รุ่น XP-Pen Deco 01 v2 จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 2,590 บาท)
  • เสื้อยืดสกรีนลายคาแร็กเตอร์ที่ผู้ชนะออกแบบ 1 ตัว 1 รางวัล (มูลค่า 300 บาท)
 • ผู้ชนะอันดับ 6 – 9 จะได้รับ
  • เม้าส์ปากกาจาก XP-Pen รุ่น XP-Pen Deco mini 7w จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 2,590 บาท)
  • เสื้อยืดสกรีนลายคาแร็กเตอร์ที่ผู้ชนะออกแบบ 1 ตัว 1 รางวัล (มูลค่า 300 บาท)
 • ผลงานของผู้ชนะทั้ง 9 ท่าน จะได้รับการเผยแพร่บนหน้าร้านสติกเกอร์บนแอปพลิเคชันจอยลดาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดใช้ในแอปพลิเคชันจอยลดาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: Joylada
 • Twitter: @webjoylada
 • Line@ : @joylada

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Joylada

Total Prize Money: 
34,000 Baht
Deadline: 
01 Apr 2021 (All day) to 26 Apr 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.