^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน "Circular innovation Challenge"

ประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน "Circular innovation Challenge"

SDG Lab ร่วมกับ Youth Co:Lab, UNDP, UNICEF, Indorama Venture และ SEAMEO ขอเชิญผู้สนใจอายุ 16-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน "Circular innovation Challenge" ชิงเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท

คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุ 16-30 ปี
 • มีสมาชิกในทีม จำนวน 3-5 คน
 • มีใจเปิดกว้าง อยากเรียนรู้สิ่งใหม่
 • ต้องการพัฒนาไอเดียเพื่อผลิตนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม

ระยะเวลาโครงการ

 • ปิดรับสมัคร 8 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ภายใน 23 เมษายน 2564
 • พิธีเปิดกิจกรรมและงานอบรม (ครั้งที่ 1)  24 เมษายน 2564
 • งานอบรม (ครั้งที่ 2) 25 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมอบรมรอบสุดท้าย 28 เมษายน 2564
 • งานอบรม (ครั้งที่ 3) 4 พฤษภาคม 2564
 • นำเสนอนวัตกรรม (Final Pitch) 8 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ

 • รูปแบบกิจกรรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
 • กิจกรรมและ workshop จะจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ยกเว้นวัน Final Pitch ที่จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์: 088-182-5915
 • Email: tucircularinnovation@sgs.tu.ac.th
 • Facebook: @tucircularinnovation

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ พิมพ์ลภัส สุขบรรจง / ประชาสัมพันธ์โครงการ TU Circular Innovation Challenge

File attachments: 
Deadline: 
30 Mar 2021 09:00 to 08 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.