^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พาซิโอ ผ่านเลนส์ landscape in The Paseo"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พาซิโอ ผ่านเลนส์ landscape in The Paseo"

The Paseo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พาซิโอ ผ่านเลนส์ landscape in The Paseo" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

กติกาการประกวด

 • ถ่ายภาพลักษณะ Landscape ซึ่งมีอัตลักษณ์ของ ศูนย์การค้า ในแง่มุมต่าง ๆ อันสะท้อนถึงความเป็น เดอะพาซิโอ
 • สามารถส่งภาพประกวดได้ 2 ช่องทาง
  • inbox FB Fanpage : The Paseo - เดอะพาซิโอ
  • Email : tbnmarketing.official@gmail.com ตั้งหัวข้อ ประกวดภาพถ่าย landscape in The Paseo
 • สามารถภ่ายภาพภายในศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ สาขาใดก็ได้
  • สาขาเดอะพาซิโอมอลล์ลาดกระบัง
  • สาขาเดอะพาซิโอทาวน์รามคำแหง
  • สาขาเดอะพาซิโอพาร์คกาญจนาภิเษก

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม

 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 - 23 กันยายน 2563
 • ประกาศผล 26 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม
Facebook page : The Paseo - เดอะพาซิโอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : The Paseo

Total Prize Money: 
9,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2020 09:00 to 23 Sep 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.