^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และบริษัท โซนี่แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานถ่ายภาพต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ภาพ และผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันหมดเขตรับ ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุสถานที่ ที่บันทึกภาพและจังหวัด
 4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่ความกว้างของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซลในรูปแบบ jpg เท่านั้น
 5. ต้องเป็นภาพถ่ายด้วยตัวเองที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และประกวดที่อื่นมาก่อน หากพบทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกมัดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 8. ภาพที่ส่งประกวด ทางการท่องเที่ยวเป็นผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกนำไปจัดแสดงและสิทธิ์การพิมพ์ลงบนสื่อสิงพิมพิ์ทุกประเภท
 9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิของผู้อื่น หากมีกรณีฟ้องร้องใดๆ ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ร่วมรับผิดชอบในทุกกรณี
 11. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดงานจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 12. กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • ส่งภาพเข้าประกวด ส่งผลงานทางเพจสมาคมฯ และ อีเมล bpsfotocorner@gmail.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
 • ตัดสินภาพ วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผลใน วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่เว๊บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และของสมาคม
 • พิธีมอบรางวัล ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563

คณะกรรมการ

 1. ดร. สุขุม มีพันแสน นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 2. นาย วิสิฏฐ์ ธำรงหวัง อุปนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 3. อาจารย์ วีรพจน์ เอโกบล กรรมการสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 4. นายทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนว Street
 5. นายปรีดี ผลชีวิน ช่างภาพแนว Street Documentary

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • เงินสดจำนวน 30,000 บาท
  • กล้อง Sony รุ่น RX100M5 มูลค่า 31,990 บาท
  • Gift voucher 30,000 บาท
   • ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา
   • พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • เงินสดจำนวน 20,000 บาท
  • กล้อง Sony รุ่น WX500 มูลค่า 12,900 บาท
  • Gift voucher 20,000 บาท
   • ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา
   • พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • เงินสดจำนวน 10,000 บาท
  • กล้อง Sony รุ่น WX500 มูลค่า 12,900 บาท
  • Gift voucher 20,000 บาท
   • ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา
   • พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท
  • Gift Voucher Sony 2,000 บาท
  • Gift Voucher พรไพลิน รีสอร์ท 2,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ 5 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  • Gift Voucher ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา
  • Gift Voucher พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/bpsthai

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Sep 2020 09:00 to 10 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.