^ Back to Top

แข่งขัน "TPA's Partner"

แข่งขัน "TPA's Partner"

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "TPA's Partner" ชิงสิทธิ์ไปดูงานบริษัทชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์ และเข้ากลุ่ม TPA-Alumni

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4
  3. อายุ 18 – 23 ปี และไม่จำกัดเพศ

ระยะเวลาการสมัคร
เปิดรับสมัครโครงการ กรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ TPA's Partner 12 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม

  • เบอร์ติดต่อ: 064-145-1932 หรือ 085-878-3637
  • Email: projects@thaiprogrammer.org
  • Fanpage Facebook : สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภิญญาพัชญ์ อ่อนแสงจิตเกษม / สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Entry Fee: 
Deadline: 
22 Aug 2020 09:00 to 04 Sep 2020 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod