^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ”

ประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ”

Book Passport ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ” ชิงรางวัลมูลค่า 20,000 บาท ทุกเดือน 

การส่งผลงาน

  • ส่งภาพที่เพจ “หนังสือเดินทางร้านหนังสือ : Book Passport” www.facebook.com/BookPassportTH
  • หมดเขต 15 สิงหาคม 2563
  • ประกาศผล 1 กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

  • รางวัลที่ 1 มูลค่า 3,000 บาท 1 รางวัล 
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล 
  • รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท 15 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/BookPassportTH

File attachments: 
Deadline: 
13 Jul 2020 09:00 to 15 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.