^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight”

พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight” ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 

กติกาการเข้าร่วมประกวด 

 1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด 
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ สูงสุด 1 ภาพ ต่อ 1 ท่าน และต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายบนถนนพัฒน์พงศ์หรือภาพในพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์เท่านั้น 
 4. ผลงานภาพที่ส่งต้องเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น 
 5. สามารถปรับแต่งภาพเพื่อความสวยงามได้ แต่ห้ามแต่งภาพจนผิดเพี้ยนหรือเกินจากความเป็นจริง 
 6. ผลงานภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดใดๆ มาก่อน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว จะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ

กำหนดระยะเวลา

 • วันเปิดรับสมัครวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 
 • เริ่มรับ Contestant Kit วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 
 • ปิดรับสมัครวันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563 ขยายเวลาถึงวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
 • ส่งผลงานการประกวดได้นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ทาง Facebook Patpong Museum และ Website
 • งานประกาศผล และจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ณ Candle Llight Gallery

การสมัครเข้าร่วมประกวด 

 1. สมัครเข้าร่วมประกวดโดยกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/eDvy28REZLkxxw3t9 
 2. รอรับอีเมลล์และนำ Code จาก E-mail ไปรับ Contestant Kit ได้ที่ พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์โดยใน Kit จะประกอบด้วย 
  • บัตรผ่านเข้าพิพิธภัณฑ์ 
  • บัตรผู้เข้าประกวด 
  • Sticker Patpong Culture 

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดโพสต์ภาพผลงาน ไม่มีลายน้ำ ไม่มีขอบขาว พร้อมเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพ ลงบนหน้า Feed  Facebook ของตนเองและเปิดเป็นสาธารณะ 
 2. ใส่ #PatpongMuseum #AlightInTwilight 
 3. Check-In Patpong Museum 
 4. หลังจากโพสต์บน Facebook ตนเองส่ง Link มาที่ E-mail : alightintwilightPTCT@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสวยงามของภาพถ่าย 
 2. ความสามารถในการตีความและสื่อสารอารมณ์ตามหัวข้อการประกวด 
 3. การตัดสินของผู้จัดการประกวดถ่ายภาพของทางพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 
 • รางวัลที่ 2  เงินสดมูลค่า 3,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 
 • รางวัลที่ 3  เงินสดมูลค่า 2,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 
 • Popular Vote จากยอด Like และแชร์ (เฉพาะที่เปิดเป็นสาธารณะ) เงินสดมูลค่า 2,000 บาท, บัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 

หมายเหตุ ผู้ที่ชนะการประกวดถ่ายภาพ จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

เงื่อนไขการจัดแสดงงานภาพถ่าย

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจโดยผู้สร้างสรรค์ผลงานจะได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาจำหน่าย หลังหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อย 
 2. สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายหลังการประกวด ผู้จัดการประกวดสามารถเผยแพร่ภาพของผู้เข้าประกวดได้ ทั้งในเชิงประชาสัมพันธ์และเชิงพาณิชย์ แต่ลิขสิทธิ์ภาพยังคงเป็นของผู้เข้าประกวด และต้องระบุที่มาของภาพเสมอ

ติดต่อสอบถาม

 • ​Facebook : www.facebook.com/patpongmuseum
 • E-mail : alightintwilightPTCT@gmail.com
 • Tel : 061-734-1847

ข่าวประชาสัมพันธ์ : alightintwilight PTCT

File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2020 09:00 to 15 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.