^ Back to Top

ประกวด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ "Low Carbon Contest : Vlog - The Journey"

ประกวด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ "Low Carbon Contest : Vlog - The Journey"

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ "Low Carbon Contest : Vlog - The Journey" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 • ไม่จำกัดเพศและวัย
 • จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้ 
 • ส่ง Vlog*ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด
 • พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ (สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)

คุณสมบัติ Vlog ที่ส่งประกวด

 1. Content - คุณสมบัติด้านเนื้อหา
  • Vlog มาจาก Video+logหมายถึงการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบวิดีโอ เล่าเรื่องการท่องเที่ยวของเจ้าของ Vlog ที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ  สถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยวโดยใน Vlog จะต้องมี Vlogger อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้แนะนำหรือเล่าเรื่องทริปการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้มีความน่าสนใจ
  • เนื้อหาของ Vlog นั้น Vlogger จะต้องนำเสนอไอเดียแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่
   • Green Transport วิธีการเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเช่น เดินปั่นจักรยาน รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
   • Green Item  อุปกรณ์หรือข้าวของเครื่องใช้ในการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น กระติกน้ำ กล่องข้าว ถุงผ้า เป็นต้น
   • Green Living การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
   • Green Meal การกินอาหารที่ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การกินอาหารในท้องถิ่น การกินผักผลไม้ไม่แปรรูป เป็นต้น
   • Green Location สถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีจุดเด่น เช่น  มีธรรมชาติที่สวยงาม มีป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก  หรือมีที่พักอาศัยที่รักษ์โลก มีการดูแลสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมรักษ์โลก เช่น ปั่นจักรยาน ดูนก ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น
  • Footage หรือไฟล์ใน Vlog สามารถใช้ไฟล์วิดีโอท่องเที่ยวที่เคยถ่ายไว้แล้ว หรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ต้องไม่ใช่ Footage ที่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน  
 2. Technique - คุณสมบัติด้านเทคนิค
  • ความยาว Vlog ขั้นต่ำ 5 นาที และไม่เกิน 30 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
  • ไฟล์วิดีโอ MP4 ขนาด 1920 x 1080 โดยไม่มีภาพหรือเพลงอื่นใดที่ติดลิขสิทธิ์
  • มีโลโก้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตอนท้ายอย่างต่ำ 3 วินาที ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ Link https://joo.gl/OXZU5
  • ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการถ่ายทำ
  • ลงทะเบียนสมัครในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.
  • อัปโหลดผลงานของคุณผ่านเว็บบริการอัปโหลดหรือฝากไฟล์ออนไลน์ แล้วส่งลิงค์มาที่ write2activity@gmail.com
  • ห้ามเผยแพร่ Vlog ที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผลรางวัล ในวันที่ 10 กันยายน 2563
  • ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วัน
  • ผลงานสามารถเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาพื้นเมือง/ภาษาอังกฤษ จะต้องมีซับภาษาไทย ทั้งนี้จะต้องเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น
  • รับผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.

กำหนดระยะเวลา

 • พร้อมเข้าร่วม Live Workshop พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน
 • ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
  • กรอกรายละเอียดชื่อทีม และช่องทางติดต่อให้ครบ 
  • ภายในเวลา 18.00 น.
 • ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563
 • Popular Vote : 24-30 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผล : 7 กันยายน 2563
 • รับรางวัล : 10 กันยายน 2563

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เกณฑ์ด้านเนื้อหา 50% ประกอบด้วย Green Transport  Green Item Green Living  Green Meal และ Green Location 
 • เกณฑ์การนำเสนอ 50% ประกอบด้วย Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ Presentation-รูปแบบการนำเสนอ Story-การเล่าเรื่องและ Inspire-สร้างแรงบันดาลใจ

หมายเหตุ

 • ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินต้องอยู่ในรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ
 • เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยินยอมอนุญาตให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ และในทุกช่องทางที่กิจกรรม Low Carbon Contest ดำเนินการร่วมกับภาคีสนับสนุนทุกองค์กร

รางวัลการประกวด
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

 • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote*3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (Vlog ที่มียอดไลก์และยอดวิวสูงสุดจากการเผยแพร่ในช่องทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

ติดต่อสอบถาม 

 • โทรศัพท์ : 0-2547-2700 ต่อ 319 (สวรรยา หรือ 120 (ชมพจน์พงศ์)
 • Facebook Fanpage : www.facebook.com/tgo.or.th
 • https://www.facebook.com/ LowCarbonContest
 • Inbox : m.me/LowCarbonContest
 • E-mail : write2activity@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสวรรยา พรรัตนะสกุล / นิตยสารสารคดี

Total Prize Money: 
210,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
05 Jun 2020 09:00 to 19 Jul 2020 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.