^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space

ประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งงานเข้าประกวด จำนวน 1-3 คน
 • โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คนในกลุ่ม

การแบ่งพื้นที่ Co-Studio & Creative Space

 1. Co-Studio : พื้นที่พูดคุยงาน ตรวจงาน ทำงาน และส่วนบริการต่าง ๆ ภายในห้องระบบปรับอากาศ เปิดให้บริการเวลา 08:00 – 19:00 น.
 2. Creative Space : พื้นที่พูดคุย ทำงาน ออกแบบ-สร้างสรรค์ ภายในพื้นที่เปิดโล่ง เปิดให้บริการ 24 ชม.ออกแบบและนำเสนอ แนวความคิด การใช้งานพื้นที่ ครุภัณฑ์ภายในพื้นที่ ส่วนบริการ และอื่น ๆ แสดงการคำนวณและจำนวนผู้ใช้งาน ต่อวัน ในพื้นที่แต่ละส่วน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประกวดแบบ

 1. แนวคิดในการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานของนักศึกษาปัจจุบัน
 2. การใช้งานพื้นที่ซึ่งได้ประโยชน์สูงสุด
 3. ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริง
 4. การนำเสนอผลงาน

รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงาน
สมัครและส่งผลงานผ่านทาง pr.facmu@gmail.com

 1. แนบไฟล์สแกนใบสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 2. แนบไฟล์นำเสนอผลงานขนาด A1 (594 x 841 มม.) จำนวน 2 แผ่น จัดแสดงในแนวนอน ในรูปแบบ JPEG หรือ PDF ความละเอียด 300 dpi ประกอบด้วย ชื่อผลงาน, ชื่อผู้เข้าประกวด, Design Concept, Plan, Elevation, Section, Perspective, แบบประมาณราคาก่อสร้าง, ระบุการใช้งานพื้นที่, พร้อมแสดงการคำนวณจำนวนผู้ใช้งานภายในพื้นที่ ต่อวัน พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เช่น (ชื่อผลงาน)_Plate01.pdf

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดส่งผลงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563
 • การพิจารณาตัดสินและประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม
Facebook : FACMU Contest : Co-Studio & Creative Space
(www.facebook.com/FACMU-Contest-Co-Studio-Creative-Space-105826407650736)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวิภาดา จี้รัตน์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Total Prize Money: 
15,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 Feb 2020 09:00 to 27 Mar 2020 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod