^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี แต่งแต้ม จินตนาการ กับ พี่ม้า

ประกวดวาดภาพระบายสี แต่งแต้ม จินตนาการ กับ พี่ม้า

ผลิตภัณฑ์สีไม้ ตราม้า จัดกิจกรรมช่วง Back To School เชิญชวนน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี ประกวดวาดภาพระบายสี "แต่งแต้ม จินตนาการ กับพี่ม้า" โดยส่งภาพวาดระบายสีเข้าประกวด จากแผ่นภาพระบายสีด้านในกล่องสีไม้ที่เข้าร่วมรายการ ชิงรางวัล ipad2, Ipod shuffle และชุดรวมเครื่องเขียนและสมุดภาพระบายสีตราม้า

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ แต่งแต้ม จินตนาการ กับพี่ม้า ”

ระยะเวลาการประกวด
เมษายน-กรกฎาคม 2555 (4 เดือน)

ช่องทางการขาย
ร้านเครื่องเขียนชั้นนำ , ห้างสรรพสินค้า และ Super Store ทั่วประเทศ

สินค้าที่ร่วมรายการ

 • สีไม้ 12 สีสั้น ตราม้า กล่องแดง
 • สีไม้ 12 สียาว ตราม้า กล่องแดง
 • สีไม้ 24 สี ตราม้า กล่องแดง
 • สีไม้ 36 สี ตราม้า กล่องแดง

ลักษณะการจัดกิจกรรม
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์สีไม้ ตราม้า (ที่ร่วมรายการ) ด้านในพบแผ่นภาพระบายสี ให้น้องๆ ร่วมสนุกด้วยการระบายสีแต่งเติมภาพได้ตามจินตนาการ ตัดโลโก้การประกวดหน้ากล่องติดลงบนผลงาน และส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงของรางวัล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม

 • รุ่นที่ 1 อายุระหว่าง 3 – 6 ปี
 • รุ่นที่ 2 อายุระหว่าง 7 – 9 ปี
 • รุ่นที่ 3 อายุระหว่าง 10 – 12 ปี

กติกาการประกวด

 • วาดภาพเพิ่มเติมตามจินตนาการ และระบายสีด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของน้องๆในแผ่นภาพที่กำหนด
 • แผ่นภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น
 • สีที่ใช้ในการระบาย จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สีตราม้าเท่านั้น โดยไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้
 • กรอกรายละเอียดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 • ตัดโลโก้ “ประกวดวาดภาพ” ด้านหน้ากล่องสีไม้ 12,24,36สี ลงบนแผ่นภาพระบายสี
 • พนักงานและครอบครัวในเครือบริษัท นานมี จำกัด รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นทางบริษัท นานมี จำกัด ของสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน
 • ส่งผลงานมาที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 ก.ค 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ประกาศผลทาง www.nanmee.com ในวันที่ 31 ส.ค 2555 โดยทางบริษัทฯจะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง

ของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ Ipad 2 กลุ่มละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ Ipod shuffle กลุ่มละ 10 รางวัล รวม 30 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ชุดรวมเครื่องเขียนและสมุดภาพระบายสีตราม้า กลุ่มละ 100 รางวัล รวม 300 รางวัล

เผยแพร่ : ContestWar
ขอบคุณ : คุณ พลอย

File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2012-08-31 (All day)
Deadline: 
12 Apr 2012 10:00 to 31 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.